Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng HòaMỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Chính Phủ Pháp Ðịnh
Việt Nam Cộng Hòa

(This page is under construction)

----------o0o-----------

Thông Điệp nhân ngày tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm - Hải ngoại ngày 02 tháng 11, 2022.

Ký ức tài liệu - Hải ngoại ngày 08 tháng 03, 2022..

Về những đột biến của tình hình quốc tế quốc nội đang ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của đất nước chúng ta. - Hải ngoại 08 tháng 7, 2022 .

Viết cho ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6, 2022 - Hải ngoại 19 tháng 6, 2022..

Thư gởi TT Joe Biden - Hải ngoại 10 tháng 5, 2022 .

Thông Báo nhân ngày Quốc hận 2022 - Hải ngoại 28 tháng 04, 2022.

Hòa Thượng Thích Không Tánh, Chánh Trị Sự Hứa Phi, Quí bạn Nhóm Tuyên Ngôn Hòa Bình, - Hải ngoại 05 tháng 04, 2022 .

Thông điêp Kính gởi Đồng bào và Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam, - HN ngày 23, tháng 03, 2022.

Hội luận giữa Thủ Tướng CPPD VNCH LS Lê Trọng Quát với ký giả kỳ cựu Vương Kỳ Sơn. - Hải ngoại 10 tháng 5, 2022 .

Đáp thư nhị Vị Hội Đồng Liên Tôn VN. - Hải ngoại 22 tháng 02, 2022 .

Thông Điệp năm mới Nhâm Dần, 2022, gửi đến đồng bào trong nước và ở hải ngoại - Hải ngoại 01 tháng 2, 2022.

Phân ưu cùng tang quyến Cố Vấn Phạm Ðăng Sum - Hải ngoại 20 tháng 12, 2021.

Thành Kinh Phân Ưu cùng tang quyến GS Vũ Quốc Thúc - Hải ngoại 26 tháng 11, 2021.

Tâm Thư húy nhật của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu - Hải ngoại 09 tháng 11, 2021.

Letters to The World leaders. - Hải ngoại 07 tháng 11, 2021 .

Letter António Guterres, Secretary General of the United Nations - Hải ngoại 07 tháng 11, 2021 .

Diễn từ của LS Lê Trọng Quát - Hải ngoại 07 tháng 11, 2021.

Cương lĩnh Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết Việt Nam bằng Pháp và Đức ngữ - Hải ngoại 29 tháng 09, 2021.

Cương Lĩnh của Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết Việt Nam. - Hải ngoại 27 tháng 09 2021.

Cương Lĩnh của Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết Việt Nam. - Hải ngoại 27 tháng 09 2021.

Cương lĩnh của Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết Việt Nam - Hải ngoại 20 tháng 09, 2021.

Thư hồi đáp chung - Hải ngoại 20 tháng 09, 2021.

Phúc đáp bạn Francis Andre Solvang, một cảm tình viên của CPPĐ - Hải ngoại 03 tháng 9, 2021.

Thông Điệp gửi Đồng bào và QĐND - Hải ngoại 31 tháng 8 2021.

Cuộc cách mạng dân chủ - Hải ngoại 19 tháng 8, 2021.

Thư gửi ông António Guterres, Tổng thư ký Liên hợp quốc - July 16th, 2021.

THƯ GỬI TT HOA KỲ JOE BIDEN - Hải ngoại 04 tháng 7, 2021.

Đáp thư-Từ Luật Sư Lê Trọng Quát, Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa. - Hải ngoại 18 tháng 6, 2021.

TÂM THƯ-Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam kính gửi Chánh Phủ Pháp Định VNCH - Hải ngoại 9 tháng 6, 2021.

Quân Đội và nền Dân Chủ - Hải ngoại 04 tháng 6, 2021.

THÔNG ĐIỆP NGÀY QUỐC HẬN 2021 - Hải ngoại 25 tháng 4, 2021.

Thông Điệp gửi Đồng bào quốc nội và Quân Đội Nhân Dân Việt Nam XHCN - (Hai Ngoai 07 thang 4, 2021).

Thông cáo ngày 12 tháng 2, 2021. - (3 thang 3, 2021).

Thư gửi TT Biden. - (1Thang 03, 2021).

Thông cáo từ Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hoà về việc bổ nhiệm 2 phó thủ tướng - (Posted by HL).

Tiểu sử va thành phần nội các mới của Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hoà - Thủ Tướng CPPD VNCH.

Thiệp chúc TẾT từ Chính Phủ Pháp Định VNCH - CPPD VNCH.

Thư kính gửi HT Thích Không Tánh. - (Posted by HL).

Thiệp chúc mừng Giáng Sinh 2020 và năm mới 2021. - (posted by HL).

Kính gửi Đồng bào quốc nội và Quân Đội Nhân Dân VNXHCN. - (HL).

THÔNG CÁO ngày 19 tháng 11, 2020 - Ls LTQ.

Thông cáo của Chính Phủ Pháp Định. - (Posted by Hoang Lan).

THÔNG TƯ Về lập trường chính trị của CPPĐ - (Posted by Hoang Lan).

Thông Tư TTCPPĐ - TT Lê Trọng Quát.

Văn thư của Thủ Tưóng Chính phủ Pháp định VNCH gửi Ngoại trường Hoa Kỳ - (Posted by HL).

Tâm thư từ TT Chính Phủ Pháp Định VNCH (CPPDVNCH). - Lê Trọng Quát .

Sắc lệnh từ Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa. - (Posted by Hoang Lan).

Sắc lệnh từ Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa - (Posted by Hoang Lan).

PHỎNG VẤN ĐẶC BIỆT LUẬT SƯ LÊ TRỌNG QUÁT. - (Posted by Hoang Lan).

Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn, thân thế và sự nghiệp - Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.

Tại sao Chính Phủ Pháp Ðịnh Việt Nam Cộng Hòa ra đời quá trễ ? - Trần Long..

Huy hiệu của Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa - (Posted by HL).

Tâm thư ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - Luật Sư Lê Trọng Quát.

SỰ VỤ LỆNH từ Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa. - (Posted by HL).

Sắc Lệnh thành lập Hội Đồng Cố vấn Chính Phủ Pháp Định VNCH. - (Posted by HL).

Sự Vụ Lệnh Phát Ngôn Nhân CPPĐVNCH - (HL).

Kháng thư từ Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa. - HL.

Ls. Lê Trọng Quát trả lời phỏng vấn về Hoàng Sa Trường Sa và Chính phủ Pháp Định - HL.

Kháng thư gửi CT Tập Cận Bình - HL.

Thông Điệp Ngày Quốc Hận 2020. - HL.

Đâu là sự thật ? Mặt trái của tấm huân chương Trung Cộng - HL.

Từ Phong Trào Cần Vương kháng Pháp (1885) - Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định VNCH.

THÔNG BÁO - Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định VNCH.

Liên Âu và Việt Nam XHCN qua cuộc đầu phiếu của Nghị Viện Liên Âu trong vài ngày tới – Dịch Viêm Phổi thêm vào năm thảm họa của Trung Cộng. - HL.

Thông Điệp Đầu Năm - 27/01/2020 HL.

THƯ CHÚC TẾT XUÂN CANH TÝ 2020 - HL.

Thư gửi Tổng Thống D. Trump - Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định VNCH.

Thiếp chúc Giáng Sinh và năm mới 2020 - 12/21/2019.

Tâm thư của LS. Lê Trọng Quát, Chính Phủ Pháp Định VNCH - HL.

Thông Cáo và Sắc Lệnh bổ nhiệm nhân sự trong Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa. - Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định VNCH.

MỘT LỜI CHỨNG trước khi lật qua một trang sử thảm khốc của dân tộc ! - Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định VNCH.

Bài thuyết trình ở Boston 26 tháng 10, 2014. - HL.

Phúc đáp về Thỉnh Nguyện Thư - HL.

Thông tư của Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa - LS Lê Trọng Quát.

Thư gửi các lãnh đạo các nước - Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định VNCH.

Kính gửi Ông Tập Cận Bình - LS Lê Trọng Quát.

THÔNG CÁO BỔ NHIỆM - LS Lê Trọng Quát.

Thư Mời - LS Lê Trọng Quát.

Thư mời Quí vị Nghị Sĩ, Dân Biểu Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa. - LS Lê Trọng Quát.

Thông tư của Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định VNCH ngày 13 tháng 8, 2019. - Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định VNCH.

Thông điệp - LS Lê Trọng Quát.

Thông Tư 18.6.2019 CPPĐVNCH - Luật sư Lê Trọng Quát.

VINH DANH CHIẾN SĨ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA - Luật Sư Lê Trọng Quát.

Văn thư từ Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa. - LS Lê Trọng Quát.

Thăm lại nơi ký Hiệp Định Paris - (Posted By HoangLan).

THÔNG CÁO - (Posted By HoangLan).

Song ngũ - 5 tháng 5 - (Posted By HoangLan).

Lê Trọng Quát vous a envoyé une vidéo: - (Posted By HoangLan).

Thư gửi đồng bào và thông điệp gửi bộ Chính trị đảng CSVN - (Posted By HoangLan).

Letter to President D. Trump - Bản chuyển Việt ngữ - (Posted By HoangLan).

Bức Thông Điệp Chính Phủ Pháp Định VNCH - (Posted By HoangLan).

Tâm thư Tết Kỷ Hợi-Từ LS Lê Trọng Quát. - (Posted By HoangLan).

Lời chúc Giáng Sinh và chúc tết 2019. - (Posted By HoangLan).

Thư từ Thủ Tướng Chính Phủ pháp Định VNCH Lê Trọng Quát, Chủ Tịch Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết Việt Nam - (Posted By HoangLan).

Proposition d’œuvrer ensemble pour la démocratisation en vue de développer et sauver le pays. - (Posted By HoangLan).

From The Prime Minister - (Posted By HoangLan).

Proposal to implement democratization solutions for national development and securing the country. - (Posted By HoangLan).

Objet : Proposition d’œuvrer ensemble pour la démocratisation en vue de développer et sauver le pays. - (Posted By HoangLan).

To Mr. Donald J. Trump, The President of The United States - (Posted By HoangLan).

To Mr. Donald J. Trump, The President of The United States - (Posted By HoangLan).

Thông Điệp 20 tháng 10, 2018 - (Posted By HoangLan).

Đại cương các chính sách quốc gia - (Posted By HoangLan).

Chính Phủ Pháp Định VNCH trước hiện tình đất nước - (Posted By HoangLan).

Khối Tây Phương đi về đâu ? - (Posted By HoangLan).

Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018 - . (Posted by HoangLan) -.

Thông điệp từ Thủ tướng Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa Lê Trọng Quát. - . (Posted by HoangLan) -.

Tâm tình của Gs. Lê Nguyễn Công Tâm - . (Posted by HoangLan) -.

Phỏng vấn trên Đài Việt Nam Hải Ngoại - . (Posted by HoangLan) -.

Thông Điệp của TT Chính Phủ Pháp Định VNCH gởi Các cấp Quân đội và Công an XHCN VN. - . (Posted by HoangLan) -.

Audio: Chính Phủ Pháp Định VNCH Cần Phải Đẩy Mạnh Công Tác Tuyên Truyền. - - Posted by HoangLan -.

Ảnh Hưởng Của Giáo Dục Vào Đời Sống Xã Hội - . (Posted by HoangLan) -.

Thông điệp ngày Quốc Hận 30 tháng Tư năm 2018.(Chuyển Pháp ngữ) - . (Posted by HoangLan) -.

Message of The National Day of Resentment - . (Posted by HoangLan) -.

Thông báo của Đài VN Hải Ngoại về Chính Phủ Pháp Định VNCH, - . (Posted by HoangLan) -.

Hãy cùng nhau hãnh diện mình là công dân Việt Nam Cộng Hòa! - . (Posted by HoangLan) -.

Audio:Những cuộc đấu tranh làm nên lịch sử - - Posted by HoangLan -.

Thông điệp từ Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định VNCH - . (Posted by HoangLan) -.

Audio: Những nhà nhà đối lập với chính phủ Việt Nam cộng hòa và những nhà tranh đấu chống Mỹ cứu nước đâu rồi? - . (Posted by HoangLan) -.

Kính mời theo dõi cuộc phỏng vấn trên Đài Việt Nam Hải Ngoại - - (posted by HoangLan) ..

Thư cảm ơn từ Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định VNCH Lê Trọng Quát - - Posted by HoangLan -.

Thư hồi đáp của Vụ Thông Tin Công Cộng Liên Hiệp Quốc - - Posted by HoangLan -.

DÂN VẬN PHẦN KẾT – Ks Trần Long góp ý - . (Posted by HoangLan) -.

CHIẾN LƯỢC CHIẾN THUẬT CỦA CS TRONG VIỆC THỐNG TRỊ MIỀN NAM VÀ VN - . (Posted by HoangLan) -.

VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM - . (Posted by HoangLan) -.

ÂM MƯU LY GIÁN NGƯỜI VIỆT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VÀ SỰ VONG THÂN CỦA VIỆT GIAN - . (Posted by HoangLan) -.

ÂN ĐẤT NƯỚC - . (Posted by HoangLan) -.

TẬP HỢP SỨC MẠNH TOÀN DÂN CỨU NƯỚC & KHOA HỌC THIỀN QUÁN ĐỂ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TOÀN DÂN CỨU NƯỚC - . (Posted by HoangLan) -.

TÂM THƯ CỦA THỦ TƯỚNG LÊ TRỌNG QUÁT - . (Posted by HoangLan) -.

TOÀN DÂN CẦN THỨC GIÁC VỚI NHAU TRONG VIỆC THỰC THI QUYỀN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC - . (Posted by HoangLan) -.

TỘI ÁC CỦA CSVN QUA VIỆC KÝ KẾT VÀ THI HÀNH HIỆP ĐỊNH PARIS 1973. - . (Posted by HoangLan) -.

HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN QUỐC DOANH THEO CHỈ THỊ CỦA CSVN LÊN NAM VANG RƯỚC LIÊN ĐÀI ĐỨC HỘ PHÁP VỀ TÒA THÁNH TÂY NINH ĐÃ LÀM NGƯỢC LẠI DI NGÔN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP - . (Posted by HoangLan) -.

QUYEN LUC MOI TRONG DANG CSVN - . (Posted by HoangLan) ..

NGAN SACH 1300 TY DO CUA CHINH PHU HOA KY - . (Posted by HoangLan) ..

VIỆT NAM CỘNG HÒA - CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH - TÂM THƯ - - (Posted by HoangLan) ..

SỰ SỤP ĐỔ TẠI CHÍNH VIỆT CỘNG NĂM 2018 - (Posted by HoangLan).

PHAT GIAO HOA HAO THEO DONG LICH SU DAN TOC VN - (Posted by HoangLan).

HỘI LUẬN PARIS Ngày 11 Tháng 3, 2018 của Chính Phủ Pháp Định VIỆT NAM CỘNG HOÀ - Chúng tôi kêu gọi quý vị ở các nước trên thế giới tiếp tay với chúng tôi phổ biến trang web của của Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa nơi quý vị ở.

Bài giảng gây chấn động cả Hà Nội của LM Goan Nguyễn Ngọc Nam Phong (Thái Hà) - Bài giảng khiến Bộ Công An phải vào cuộc điều tra

Bài giảng gây chấn động cả Hà Nội của LM Goan Nguyễn Ngọc Nam Phong (Thái Hà) - Bài giảng khiến Bộ Công An phải vào cuộc điều tra

• Audio: ANH HUONG CUA TRUYEN THONG VA TUYEN TRUYEN TRONG DU LUAN QUAN CHUNG QUOC NOI VA HAI NGOAI - (Posted by HoangLan).

Từ vụ thảm sát Tết Mậu Thân 1968 trong chiến dịch Đông-Xuân của Cộng Sản Bắc Việt đến Hội Nghị Paris 1968-1973. - Posted by HL.

Thông Báo Hội Luận - CPPDVNCH.

Lời kêu gọi đồng bào ở Quê hương ngày 29 tháng Sáu, 2014 - Posted by HL.

Cuộc phỏng vấn Luật sư Lê Trọng Quát trên đài Việt Nam Hải Ngoại - CPPDVNCH.

Thông báo từ Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh - CPPDVNCH.

Cuộc phỏng vấn Luật sư Lê Trọng Quát trên đài Việt Nam Hải Ngoại - Post by vietlist.

PHỎNG VẤN Ls. Lâm Chấn Thọ & Gs. Lê Nguyễn Công Tâm - VNCHPH.

Letter to President TRUMP 26 June 2017. - BT chuyển.

Thượng Viện Canada Mở Hội Nghị Về Hiệp Ðịnh Paris 1973 Về VNCH & Biển Ðông - Thượng Viện Canada Mở Hội Nghị Về Hiệp Ðịnh Paris 1973 Về VNCH & Biển Ðông

Thư gửi Tổng Thống Hoa Kỳ, Donald Trump. - The Prime Minister Le Trong Quat.

Thư gởi cho tổng thống Donald Trump. - Luật sư Lê Trọng quát đã viết một lá thư gởi cho tổng thống Donald Trump.

Gs Lê Nguyễn Công Tâm: TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VỀ BỘ SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM - Việt cộng tự xưng những "kẻ cướp chính quyền" vì chúng hiểu rất rõ rằng nếu không cướp chính quyền thì không ai bầu cho bọn chúng. Từ khi cướp được chính quyền...

PHỎNG VẤN LS LÊ TRỌNG QUÁT: VNCH ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA THÌ LÀM SAO... - VNCH đã không còn nữa thì làm sao phục hoạt. Căn cứ vào các sự kiện vào các nguyên nhân gì ?

PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017. - Phục hoạt Việt Nam Cộng Hòa là hợp với lòng dân, hợp với lẽ phải để cứu đất nước trong cơn nguy khốn và cũng để xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, nhân bản và pháp trị.

LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG HÒA PHÁP ĐỊNH PHỤC HOẠT HIỆP ĐỊNH PARIS. - Phục hoạt CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG HÒA là bổn phận của mọi con dân nước Việt, đặc biệt là của các vị đã từng giữ các chức vụ cao trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Ðánh đuổi chế độ tàn ác, ngoại lai cộng sản là bổn phận của mọi người dân.

PHỤC HOẠT VIỆT NAM CỘNG HÒA: DIỄN GIẢ LS LÊ TRỌNG QUÁT. - Cộng sản cướp chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, vi phạm Hiệp định Paris 1973, nhằm thiết lập một chế độ độc tài, tàn ác, ngồi trên đầu cổ người dân. Ðã vậy VC còn ký những công hàm, mật ước dâng hiến đất đai của tổ tiên cho Tàu cộng. Phục hoạt Việt Nam Cộng Hòa là hợp với lòng dân, hợp với lẽ phải để cứu đất nước trong cơn nguy khốn và cũng để xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, nhân bản và pháp trị.

Hãy trả lại sự thật cho người lính Việt Nam Cộng Hòa ! - Luật Sư Lê Trọng Quát.

THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội Nhân Dân và Công An Nhân Dân của Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết Việt Nam. - Luật sư Lê Trọng Quát.

Làm hay không làm chính trị cho Quê Hương ? - Lê Trọng Quát.

Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT - Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh.----------o0o-----------