Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng Hòa


MỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

-----o0o-----

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Chính Phủ Pháp Ðịnh Việt Nam Cộng Hòa

--------o0o--------

Thư mời quý vị Nghị Sĩ, Dân Biểu Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa.

VNCHKính gửi quý vị Nghị Sĩ, Dân Biểu Quốc Hội
Việt Nam Cộng Hòa,

Thưa quý vị,

Được biết nổi lo âu của quý vị cho vận mệnh của đất nước đang lâm nguy, tôi thành khẩn kêu gọi và mong muốn được sự cộng tác mật thiết của quý vị vào công cuộc chung của đồng bào yêu nước ở quê hương và hải ngoại mà Chính Phủ Pháp Định VNCH gánh vát một phần lớn do trách nhiệm tiếp tục cuộc chiến đấu cho sự sống còn của dân tộc của chính phủ VNCH tiền nhiệm để lại.

Dù khó khăn trở ngại còn nhiều nhưng cuối đường hầm, ánh sáng đã tỏ rạng hơn bao giờ cả nhờ những yếu tố nội tại trong nước và các biến chuyển dồn dập trong tình hình địa-chính trị ở Đông Nam Á – Thái Bình Dương mà chúng ta đều nhận thấy một cách khách quan.

Trong tình huống ấy, Chính Phủ PĐVNCH đã tiến những bước rất lớn trong hai năm nay nhưng tôi nhận thấy còn phải tiếp tục tích cực xúc tiến mời gọi quý vị Dân Biểu, Nghị Sĩ hợp tác chặc chẻ với CPPĐ trong công cuộc tranh đấu chung.

Tiếng nói của ngành Lập Pháp VNCH luôn luôn có ý nghĩa và kinh nghiệm của quý vị sẽ là một đóng góp rất hữu ích cho đồng bào trong việc xây dựng Nghị Viện tương lai của nước Việt Nam dân chủ , tự do.

Chúng ta đều lớn tuổi nhưng kinh nghiệm quý báu, khá năng, kiến thức và trên hết, bổn phận của chúng ta đối với Đất Nước đang lâm nguy, không cho phép chúng ta an hưởng tuổi già như trong thời an bình, thịnh trị.

Chính Phủ PĐVNCH và các cộng sự viên hiện bao gồm các hậu duệ nam nữ, chào đời hoặc lớn lên và trưởng thành ở hải ngoại, nhưng không quên nguồn gốc và quyết tâm sát cánh và nối gót các bậc cha, chú, tiến lên thi hành nhiệm vụ giải cứu quê hương, xây dựng dân chủ, phát triển đất nước.

Tất cả đang mong chờ quý vị đặng cùng nhau, chúng ta rút ngắn lộ trình xây dựng môt vận hội mới độc lập, dân chủ, tự do, hùng cường cho nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Thân ái kính chào quý vị.
Hải ngoại, ngày 10 tháng 8, 2019
Thủ Tướng Chính Phủ

VNCH

LS Lê Trọng Quát

----------o0o-----------