Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng HòaMỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Kính mời Ghi Danh vào Hội Ðồng Cố Vấn và Lực Lượng Hỗ Trợ của Chính Phủ Pháp Ðịnh VNCH.

Kính thưa quý vị,

Năm 1975, Việt cộng cưỡng chiếm miền Nam, vi phạm nhiều hiệp định quốc tế mà họ đã ký kết. Ngày nay, Trung cộng đang nuốt dần Việt Nam dưới sự bán nước của Việt cộng. Nếu chúng ta ngồi yên thì việc mất nước chỉ còn trong gang tấc. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh đã xuất hiện đang biến Việt Nam - Hoàng Sa - Trường Sa thành những khúc xương trong cổ họng Trung cộng và Việt cộng. Thủ tướng Lê Trọng Quát vừa ký sắc lệnh thành lập Hội Ðồng Cố Vấn cho Chính Phủ trên khắp mọi địa phương. Hội Ðồng Cố Vấn và Lực lượng Hỗ trợ là lực lượng dân tộc đứng chung với Chính Phủ, tạo thành một sức mạnh vô bờ để lo việc nước. Qua Hội Ðồng Cố Vấn và Lực lượng Hỗ trợ, Chính Phủ có điều kiện tuyển dụng nhân tài giúp nước. Những khi Thủ tướng hay Hội đồng Nội các cần bàn thảo kế hoạch hay cần nghe nguyện vọng của người dân, Thủ tướng hay Nội các Chính phủ có thể triệu tập Ðại hội Hội đồng Cố vấn và Lực lượng Hỗ trợ, qua đó có sự bàn thảo góp ý của HÐCV/LLHT và Chính phủ.

Ðây là cơ hội cho con dân nước Việt trên toàn thế giới trực tiếp tham gia việc nước, không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp hay trình độ học vấn. Trách nhiệm của HÐCV/LLHT có hai chiều: (1). Giúp Chính phủ phổ biến đường lối hành động, các kế sách, các tài liệu lịch sử tới quần chúng để cùng có những suy nghĩ và hành động đồng nhất. (2). Góp ý với Chính phủ khi cần thiết. Chính phủ có kế hoạch lập những diễn đàn chung để HÐCV/LLHT và HÐ Nội các có thể thông tin trực tiếp với nhau. Kính xin quý vị vào link dưới đây để ghi tên tham dự HÐCV/LLHT cho Chính Phủ Pháp Ðịnh. Chi tiết cá nhân của quý vị sẽ được giữ kín. Trân trọng. Trần Long.

Dear Vietnamese Patriots,

China is invading Vietnam with the help from the Vietnamese Communists. The Republic Government (RG) is standing up to save our country. More than ever, we need all to stand with the RG to create a strong force to fight together. Please join the Counselor's Committee /Supporting Force to work with the RG. We need to unify together as Vietnamese patriots. We are calling all citizen of all levels of education and skills. Please fill out the form in the following link. We will keep your personal information confidential. Let us bring this invasion to an end and save our beloved country.
Sincerely,Tran Long.

(Xin vui lòng phổ biến rộng rãi.)

LINK: Ghi Danh vào Hội Ðồng Cố Vấn (bấm vào đây).

-------------oo0oo---------------

Xin vui lòng điền đầy đủ chi tiết vào các ô cần thiết. Nhớ điền đúng mã số ở ô cuối. Các chi tiết cá nhân sẽ được giữ kín, chỉ hiển thị tên muốn được gọi và quốc gia của quý vị. Khi đã được chính thức thu nhận, tên quý vị mới đưa vào danh sách Hội Ðồng Cố Vấn.

LINK: Ghi Danh vào Hội Ðồng Cố Vấn (bấm vào đây).

1- Họ Tên, Name (cần phải có, needed):

2- Tên sinh hoạt, Pseudoname (không cần phải có, no need):

3- Tên muốn được gọi, Name you want to be called (không cần phải có, no need):

4- Email (cần phải có, needed):

5- Số phone (cần phải có, needed):

6- Năm sinh, Year of birth (cần phải có, needed):

7- Cư ngụ tại Quốc Gia, Current Country (cần phải có, needed):

8- Tỉnh hay Tiểu Bang, State (cần phải có, needed):

9- Thành phố, City (không cần phải có, no need):

10- Trình độ học vấn, Education (cần phải có, needed):

11- Nghề nghiệp trước 1975, Job befor 1975 (không cần phải có, no need):

12- Nghề nghiệp hiện tại, Current Job (cần phải có, needed):

13- Khả năng chuyên môn, Major Skills (cần phải có, needed):

14- Muốn gia nhập lực lượng nào? What committee you want to join?(cần phải có, needed):
Hội đồng Cố vấn. Counselor's Committee.
Lực lượng Hỗ trợ. Supporting Force.

15- Lý do muốn gia nhập CPPÐ, Reasons you want to join:(cần phải có, needed):

16- Xin điền mã số trong ngoặc kế bên vào khung nầy. Fill this box with the safety code in the parentheses (cần phải có, needed):

(Mã số= MAY2 )

Cần phải điền đủ 11 phần cần thiết, các chi tiết mới được mới được gởi đi. Xin lỗi quý vị.

Danh sách quý vị đã ghi danh vào Hội đồng Cố vấn. Cảm ơn quý vị.

-------------oo0oo---------------

 1. Quyết Còi, Japan, ghi tên ngày: 15 Oct 2023.
 2. P.K.N.., Việt Nam , ghi tên ngày: 10 Oct 2023.
 3. T.L., USA, ghi tên ngày: 30 Jun 2023.
 4. Quý Tử, United States, ghi tên ngày: 16 Jun 2023.
 5. Gio Linh, United States, ghi tên ngày: 12 Jun 2023.
 6. CC, New Zealand, ghi tên ngày: 10 Jun 2023.
 7. N8LongAn, United States, ghi tên ngày: 4 Jun 2023.
 8. .V.H., Miền Nam Việt Nam, ghi tên ngày: 4 Jun 2023.
 9. Ailien, Việt Nam, ghi tên ngày: 1 Jun 2023.
 10. L.., Việt Nam, ghi tên ngày: 16 Apr 2023.
 11. Billy Phù Tang, Japan, ghi tên ngày: 16 Apr 2023.
 12. N..B., Hoa Kỳ , ghi tên ngày: 17 Mar 2023.
 13. T.X.M., Việt Nam, ghi tên ngày: 8 Jan 2023.
 14. NTH, Việt nam, ghi tên ngày: 1 Jan 2023.
 15. P.d.l., Vietnam, ghi tên ngày: 7 Sep 2022.
 16. Nguyen Chau, United States, ghi tên ngày: 5 Aug 2022.
 17. JOHN DƯƠNG, USA, ghi tên ngày: 31 Mar 2022.
 18. V.T., 489 Paseo Refugio, ghi tên ngày: 26 Mar 2022.
 19. Chuck Lee, Việt Nam, ghi tên ngày: 22 Feb 2022.
 20. Khương, Hoa Kỳ, ghi tên ngày: 5 Feb 2022.
 21. Tri, Australia, ghi tên ngày: 16 Jul 2021.
 22. L.M.P., Việt Nam, ghi tên ngày: 20 Jun 2021.
 23. B.G., Nam Việt Nam, ghi tên ngày: 12 Jun 2021.
 24. Đăng, Việt Nam , ghi tên ngày: 3 Jun 2021.
 25. N.P.N., Viet Nam, ghi tên ngày: 4 May 2021.
 26. Trần Phong , Việt Nam , ghi tên ngày: 31 Jan 2021.
 27. R.s., Phap, ghi tên ngày: 18 Jan 2021.
 28. NGỌC TRONG ĐÁ , VIỆT NAM , ghi tên ngày: 12 Dec 2020.
 29. Cô 2, Việt Nam, ghi tên ngày: 9 Dec 2020.
 30. TẠ THỊ KIM CƯƠNG, Việt Nam, ghi tên ngày: 9 Dec 2020.
 31. N.A.T., Việt Nam, ghi tên ngày: 6 Dec 2020.
 32. Cậu Hai, Viet Nam, ghi tên ngày: 3 Dec 2020.
 33. T.T.DR., Việt Nam , ghi tên ngày: 20 Nov 2020.
 34. Tony, Việt Nam , ghi tên ngày: 20 Nov 2020.
 35. b.t.t., usa, ghi tên ngày: 23 Oct 2020.
 36. T.T.D.K., viet nam, ghi tên ngày: 19 Oct 2020.
 37. V.C., viet nam, ghi tên ngày: 14 Oct 2020.
 38. T.D.T., Việt Nam, ghi tên ngày: 6 Oct 2020.
 39. Quoc Anh, Usa, ghi tên ngày: 3 Oct 2020.
 40. C.V.P., viet nam, ghi tên ngày: 29 Sep 2020.
 41. N.T., Finland, ghi tên ngày: 16 Sep 2020.
 42. Đ.T.T., viet nam, ghi tên ngày: 16 Sep 2020.
 43. Trần Hoàng Sa, Hoa Kỳ, ghi tên ngày: 4 Sep 2020.
 44. Lê Thi Nga, United States, ghi tên ngày: 14 Aug 2020.
 45. An, Nhật Bản, ghi tên ngày: 14 Aug 2020.
 46. Johnson Nguyễn, Viet Nam , ghi tên ngày: 5 Aug 2020.
 47. Vui, Hoa Kỳ, ghi tên ngày: 26 Jul 2020.
 48. Ut Cau, Hoa Kỳ, ghi tên ngày: 20 Jul 2020.
 49. Bé Sáu, Mỹ, ghi tên ngày: 20 Jul 2020.
 50. K.V., USA, ghi tên ngày: 18 Jul 2020.
 51. Duong.N.H., Usa, ghi tên ngày: 17 Jul 2020.
 52. Pedro, United States, ghi tên ngày: 17 Jul 2020.
 53. M.Tuyen, Đức Quốc , ghi tên ngày: 14 Jul 2020.
 54. LOGICAL, U.S.A, ghi tên ngày: 9 Jul 2020.
 55. D.N., Canada, ghi tên ngày: 9 Jul 2020.
 56. John, USA , ghi tên ngày: 7 Jul 2020.
 57. Tony, USA, ghi tên ngày: 7 Jul 2020.
 58. Tam Tran, USA, ghi tên ngày: 4 Jul 2020.
 59. hung hoang, US, ghi tên ngày: 4 Jul 2020.
 60. Nguyễn Văn Lý, Việt Nam, ghi tên ngày: 3 Jul 2020.
 61. LONG, United States, ghi tên ngày: 3 Jul 2020.
 62. Ben Tran, WA state, ghi tên ngày: 2 Jul 2020.
 63. Thâu, United States, ghi tên ngày: 2 Jul 2020.
 64. Christine Ho, Hoa Ky, ghi tên ngày: 1 Jul 2020.
 65. Toàn, Hoà Lan, ghi tên ngày: 28 Jun 2020.
 66. Christine Le, USA, ghi tên ngày: 27 Jun 2020.
 67. Tawn, USA , ghi tên ngày: 26 Jun 2020.
 68. Giỏi , USA, ghi tên ngày: 26 Jun 2020.
 69. Triệu Hà, Usa, ghi tên ngày: 26 Jun 2020.
 70. Trương Hàm, usa, ghi tên ngày: 26 Jun 2020.
 71. V.Đ.Q.N., USA, ghi tên ngày: 25 Jun 2020.
 72. Lâm ngọc Oanh , Việt Nam, ghi tên ngày: 25 Jun 2020.
 73. thangmo, USA, ghi tên ngày: 24 Jun 2020.
 74. ÁnhNguyệt, Hoa Kỳ, ghi tên ngày: 22 Jun 2020.
 75. 

-------------oo0oo---------------

Home Page