Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng Hòa


MỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

-----o0o-----

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Chính Phủ Pháp Ðịnh Việt Nam Cộng Hòa

--------o0o--------

Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT

Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT,
Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh

LeTrongQuat

- Sinh năm 1930 tại Huế,
- Giáo sư trường Quốc Học,
- Luật sư tòa Thượng Thẩm 1954 – 1964

Hoạt động chính trị:

Đệ I Cộng Hòa: 1959 - 1963

- Trưởng Khối Dân biểu Liên Minh Xã Hội, Quốc Hội VNCH,
- Chủ Tịch các Ủy Ban Lao Động-Xã Hội -YTế, Nội Vụ, Quốc Phòng,
- Hội Thẩm Viện Bảo Hiến VNCH,
- Đại Diện Tổng Thống Ngô Đình Diệm trong cuộc bầu cử Tổng Thồng nhiệm kỳ 2, 1961,
- Đại diện VNCH tham dự các hội nghị Liên Hiệp Quốc Tế Nghị Sỹ ở Âu Châu và Á Châu,(International Parliamentary Union)
- Tiếp xúc với nhiều lãnh tụ các nước trong số có Tổng Thống Đại Hàn Phát Chánh Hy và Thống Chế Tưởng Giới Thạch của Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan) tham khảo vấn đề quốc phòng (1962-1963),
- Tác giả của dự thảo « Tiến tới một nền quốc phòng tự lực » và « qui chế sĩ quan Quân lực VNCH » bỏ dở bởi vụ đảo chính 1/11/1963.

Đệ II Cộng hòa: 1967-1975

- Đồng sáng lập viên đãng Nhân Xã và Lực Lượng Nhân Dân Kiến Quốc ( 1967-1970),
- Thứ Trưởng đặc trách Thông Tin Quốc ngoại và Báo chí,1969-1970, từ chức vì bất đồng ý kiến với Tổng Thống Thiệu về sách lược chống « phản chiến » ở quốc ngoại,
- Thành viên Chủ Tịch đoàn và Phát ngôn viên của Liên Minh Dân Chủ Xã Hội gồm sáu chính đảng lớn nhất của Miền Nam(1968-1975)
- Quốc Vụ Khanh thứ nhất đặc trách Chính trị trong Chính phủ cuối cùng của VNCH bàn giao cho Chính phủ Dương văn Minh ngày 28 tháng 4, 1975.

Sau biến cố 1975:

- Rời Việt Nam chiều 29/4/1975 sang Hoa Kỳ và định cư tại Pháp, làm Công Cán Ủy viên đặc trách Sở Nghiên cứu Nhân dụng và Thống kê Vùng Paris-Ile de France đến 1990 hưu trí sớm để dành hoàn toàn thì giờ làm việc cho quê hương .
- Tác giả bộ sách « Việt Nam đi về đâu ? Huyền thoại và sự thật 1930-2002 » 1070 trang, xuất bản tại Hoa Kỳ tháng 7 và tái bản tháng 10, 2003.
- Thành lập Việt Hưng Hợp Đoàn-Viet’s Restoration Foundation năm 2004 trợ giúp sinh viên học sinh nghèo con cháu cán bộ củ VNCH ở quê hương .
- Cố vấn cho một số hội đoàn quốc gia ở hải ngoại,
- Sáng lập « Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết Việt Nam »,2013.
- Lãnh đạo Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa từ 2015.
- Tác giả hồi ký « Giữa Bão Loạn ».xuất bản năm 2015.

Một số các hình ảnh liên quan đến thủ tướng Lê Trọng Quát.

HL

Tổng thống và nội các Việt Nam Cộng hòa tháng 4, 1975.

HL

Thủ tướng và Quốc vụ khanh Lê Trọng Quát thị sát các mặt trận ngày 15 và 16 tháng 4 năm 1975.

HL

Luật sư Lê Trọng Quát 1956.

HL

Đại sứ Phạm Đăng Lâm tại Pháp và Nguyễn Phương Thiệp tại Đức tiếp thứ trưởng Lê Trọng Quát tại Paris năm 1970.

Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh

----------o0o-----------