Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng Hòa


MỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

-----o0o-----

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Chính Phủ Pháp Ðịnh Việt Nam Cộng Hòa

--------o0o--------

THÔNG BÁO

Trong mục đích mở rộng các thành phần của Chính Phủ thành lập ngày 2 tháng 7, 2018 đặng gia tăng hoạt động trong hiện tại và chuẩn bị góp phần giải quyết các vấn đề thiết yếu của Việt Nam tương lai tự do, dân chủ, Thủ Tướng Chính Phủ VNCH đã ban hành các Sắc lệnh bổ nhiệm các chức vụ :

-Tổng Trưởng Môi Trường và Năng Lượng :
Giáo sư Tiến sĩ Bà Vĩnh Cầm .

-Bộ Trưởng Phát Triển Kinh tế :
Giáo sư Tiến sĩ Lê Nguyên Khôi.

-Bộ Trưởng Vụ Lập pháp :
Cựu Dân Biểu VNCH, ký giả Vi Anh.

-Bộ Trưởng cạnh Thủ Tướng Chính phủ :
LM JP Vũ Minh

-Bộ Trưởng thuộc Tổng Bộ Tôn Giáo Vụ :
Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm.

-Thứ Trưởng cạnh Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng :
Ông Nhật Thế Linh .

- Phụ Tá Đặc Biệt Thủ Tướng :
Bà Bùi Lan Nga .
Ông Đổ Hồng Anh.
Ông Vương Thế Hạnh.

-Phụ Tá Đặc Biệt Tổng Trưởng Tôn Giáo Vụ :
Ông Huỳnh Kim.

-Phụ Tá Đặc Biệt Bộ Trưởng Vụ Lập Pháp :
Ông Trần Duy Biên.
Ông Trung Đỗ .

Hải ngoại, ngày 19 tháng 2, 2020
Bộ trưởng Phủ Thủ Tướng

Trang Minh

Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định VNCH

----------o0o-----------