Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng HòaMỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Chính Phủ Pháp Ðịnh Việt Nam Cộng Hòa

--------o0o--------

Thông Điệp- Nhân Lễ Độc Lập Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 2023

Việt Nam Cộng Hòa
Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định

Quý vị Đồng hương Quốc nội và Hải ngoại

Hoa kỳ kỷ niệm năm thứ 247 (1776-2023) sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc thực sự nhờ chính quyền tôn trọng các quyền căn bản do Tạo hóa ban cho nhân loại và trở thành một quốc gia giàu mạnh nhất thế giới. Việt Nam ngược lại, hết nạn thực dân bóc lột đến đại họa cộng sản chuyên quyền, áp đặt chính thể độc tài đảng trị, cướp của, giết người, tại Miền Bắc từ 1954 và trên toàn quốc Việt Nam từ 1975 đến nay, khiến cho Việt Nam trở thành lạc hậu về mọi lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị.

Vì thế, để cho dân giàu nước mạnh, các quyền căn bản đang được áp dụng tại các quốc gia tân tiến mà Việt Nam muốn được tiến bộ phải áp dụng các nguyên tắc dân chủ căn bản được quốc tế công nhận dựa trên hai văn kiện:

1)-Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ năm 1776 long trọng xác nhận
“Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyến sinh sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.’
Để bảo đảm cho những quyền lợi nầy, các chính phủ do nhân dân tấn phong và đống thuận trao cho họ những quyền chính đáng. Bất cứ khi nào một chính phủ phá vỡ những mục đích đề ra, thì nhân dân có quyền giải thể hoặc loại bỏ chính quyến đó và lập nên một chính quyền mới…. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, --That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government“
Về điểm nầy, Chính quyền độc tài đảng trị Cộng sản hiện nay tại Việt Nam, không do nhân dân bầu cử và tấn phong theo thủ tục tự do, dân chủ, nên phải được giải thể để toàn dân bầu một chính thể biết tôn trọng những quyền tự do căn bản và tái tạo tự do, dân chủ, sự toàn vẹn lãnh thổ hầu mang lại hạnh phúc thực sự cho toàn dân và nâng cao vị thế của Việt Nam trên chính trường quốc tế.

2) Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc ban hành năm 1948 tái xác nhận:
“Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm, cũng như quyền lợi. Mọi người đều được thiên phú có lý trí và lương tâm và con người phải đối xử với nhau trong tinh thần bác ái huynh đệ - All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”
Cộng sản Hà nội gia nhập Liên Hiệp Quốc năm 1977, nhưng rất sợ không dám phổ biến bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền trong các cơ sở giáo dục và cũng không thông báo cho toàn dân.
Thái độ của nhân dân Hoa Kỳ đối với các nước theo chủ nghĩa Xã hội Cộng sản

3)- Ngày 2/2/2023, Quốc Hội Hoa Kỳ, trong phiên họp thứ 118, đã ban hành Nghị Quyết H.Con. Res.9 – Denouncing the horrors of socialism- tố giác Chủ nghĩa Xã hội CS sát hại cả trăm triệu người từ khi phát động cuộc cách mạng vô sản năm 1917 tại Nga Sô.

4)- Trong bản Báo cáo năm 2023 của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Thế Giới, CS Hà nội được liệt vào danh sách SWL (Special Watch List) vì vi phạm tôn giáo trầm trọng (SWL for countries where the government engages in severe violations of religious freedom) ngang hàng với các nước Phi châu!
Chúng tôi cảm phục quý vị lãnh đạo tinh thần đã hoằng dương đạo pháp, phục vụ đồng hương, xông pha gian khổ mà lòng vẫn can đảm.
*
Bằng vào những sự kiện xảy ra cho Việt Nam từ năm 1945 đến nay, chúng ta nhận diện được hai khía cạnh: Quốc gia phù thiện và Cộng sản phù ác
Quốc Gia Phù Thiện.

5)-Người Việt quốc gia dù trong hoàn cảnh nào cũng phù Thiện trong lời nói và việc làm: Chính sách Chiêu hồi của VNCH là một bằng chứng đáng được hãnh diện. Chiếu theo chủ trương lấy nhân nghĩa thắng hung tàn của Đại thần Nguyễn Trải qua bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1428
“Bình Ngô Đại Cáo”.

6)-Trên bình diện quốc tế, sau đệ nhị Thế Chiến, các quốc gia thắng trận hình thành Liên Hiệp Quốc và chủ trương dùng nhân nghĩa để ngăn ngừa chiến tranh thể hiện qua bản “Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền”. Hậu quả rất đáng khích lệ, hơn 40 năm sau, Nga sô và khối CS Đông Âu sụp đổ vào đầu thập niên 1990.

7)-Người Việt quốc gia chủ trương “Nhân chi sơ tánh bản thiện” và chú trọng đến nhân tính (humanity) của con người, “Nhân linh ư vạn vật”. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không quên tình yêu nhân hậu trong cách xử thế đối với tha nhân. Chủ trương này thể hiện qua nền luân lý cổ truyền và nhờ các tôn giáo truyền dạy các đức tính như công bình, bác ái, từ bi, hỷ xả, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín... thương người như thể thương thân…

8)-Tôn giáo hướng thượng hành vi của con người. Các vị lãnh đạo tinh thần đang, ngày quên ăn, đêm quên ngủ, để hoằng dương đạo pháp trong hoàn cảnh đàn áp dã man của đảng cộng sản Hà Nội.

9)-Hoa Kỳ đã tu chính và ban hành Đạo luật Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế năm 1998 –International Religious Freedom Act of 1998 (IRFA)- để thực thi các điều khoàn ấn định trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc ban hành năm 1948 mà CS Hà nội tỏ ra vô nhân đạo, liên tục vi phạm các điều khoản của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

10)-Trong bản Báo cáo năm 2023 của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, CS Hà nội được liệt vào danh sách SWL (Special Watch List) vì vi phạm tôn giáo trầm trọng (SWL for countries where the government engages in severe violations of religious freedom) ngang hàng với các nước Phi châu!

11)- Cố Tổng Thống Hoa Kỳ Calvin Coolidge thật chí lý khi nhận định về vai trò quan trọng của các tôn giáo: “Chỉ khi nào con người được tín ngưỡng linh hướng hành vi mới mong được trưởng thành- Only when men begin to worship that they begin to grow”.
Cộng Sản Phù Ác

12)- Người Cộng sản chủ trương giết, giết và giết sạch kể cả các thương bệnh binh của chúng. Người quốc gia mang thương binh CS về chữa trị, theo tinh thần được thấm nhuần từ thời thơ ấu, thể hiện qua tác phẩm “Tâm Hồn Cao Thượng “Khi chiến đấu, con phải chiến đấu hết lòng vì đó là bổn phận của con, nhưng khi quân thù bị thương, con hãy xem họ như người bạn đáng thương hại”.

13)-Cộng sản ép buộc con cái đấu tố cha mẹ, sát hại đồng loại để tranh quyền, đoạt lợi, xoá bỏ lương tâm, tôn giáo, cương thường đạo nghĩa cho nên CS trở nên u mê, lầm lạc. CNCS xem con người là sinh vật được sinh ra vốn tính độc ác, chỉ lo tranh ăn, tranh sống. “Nhân chi sơ tánh bản ác”. CS chú tâm đến thú tính (animality) để bào chữa cho chủ thuyết cai trị độc tài của chế độ để trừng trị kẻ ác, tức là trừng trị những người quốc gia, không đồng quan điểm với CS.

14)- CS khích lệ giai cấp đấu tranh chẳng những trong công ăn việc làm, giữa chủ thợ, thầy trò, đồng liêu, mà còn áp dụng giai cấp đấu tranh trong gia đình nhằm làm băng hoại liên hệ thân tộc giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh em, bè bạn, phá vỡ hệ thống luân lý cổ truyền. CS khủng bố khiến cho xã hội sợ hãi, tê liệt, hết khả năng chống đối để cai trị và khai thác. Hình ảnh Lm Nguyễn Văn Lý và nhiều vị chân tu trong các tôn giáo bị trói tay, bịt miệng trước vành móng ngựa khiến cho nhiều người hy sinh cuộc đời còn lại quyết tranh đấu cho tự do và công lý tại Việt Nam. CS phân biệt bạn, thù. Ai không theo CS là kẻ thù, cần phải được loại bỏ, nền CS cướp của, giết người không gớm tay. CS không tin có tiền kiếp hay hậu lai, chết là hết nên quan niệm tôn giáo, đạo đức, đối với CS chỉ là thuốc phiện mê hoặc tâm trí con người.
Vương Đạo tất thắng Bá Đạo

15)-Chủ nghĩa CS đang gặp phải sự chống đối của đa số nhân loại nên mặc dù CS có lúc đã chiếm hết ½ thế giới từ 1950 đến 1980, hiện nay năm 2023 thế giới có trên 190 quốc gia nhưng vỏn vẹn chỉ còn lại 4 nước CS như Tàu Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba. Chủ nghĩa CS đang trên đà bị triệt tiêu, như nước sông Hoàng Hà tự lưng trời tuôn xuống bể, khôn vờn trở lại. “Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, lưu bôn đáo hải, bất phục hồi” vì “Thiên bất dung gian “.

16)-Sở dĩ các chính quyền vô thần hay dùng bạo lực là vì các chính quyền vô thần không có khả năng thuyết phục, và mất năng lực thu hút kể cả với giới vô sản. May thay, Cộng đồng quốc tế vô thần càng ngày càng thu hẹp và tinh thần thánh thiện ngaỳ càng được gia tăng nhở giáo huấn của các tôn giáo, giúp con người trở nên chí thiện.

17)- Vi như triết lý giáo dục của Nho học chú trọng đến luân thường đạo lý, đào luyện lương tâm (conscience formation), biến hóa tùy thời. Phương pháp nầy đến nay vẫn còn giá trị và hữu hiệu. Giáo dục ngành phổ thông rộng rãi là đại học theo nghĩa tứ thư, ngũ kinh cốt để:
(1) Làm sáng cái đức tính của mình; "Đại học chi đạo, tại minh minh đức’(2) Để thân dân, cải tiến dân sinh, giúp dân bỏ cái xấu, theo cái tốt “tại thân dân và (3) An trụ ở nơi chí thiện, “tại chỉ ư chí thiện”."Ba cương lĩnh này được cụ thể hóa bằng sách lược đào luyện qua tám (8) phương cách để giúp con người trở thành đại trượng phu, mẫu người quân tử theo quan niệm của Nho học:
Cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

(1)-Cách vật: tiếp cận và tìm hiểu, lãnh hội được cái nguyên lý của sự vật;(2) Trí tri: đạt sự hiểu biết thấu đáo; (3) Thành ý: Mỗi khi đã hiểu thấu đáo sự kiện thì ý kiến của mình được thành thực;(4) Chính tâm: Khi ý thành thì tâm được chính trực; (5) Tu thân: tu sửa chính mình; (6) Tề gia: xếp đặt mọi sự cho gia đạo hài hoà; (7) Trị quốc: khiến cho nước được an trị;(8) Bình Thiên hạ: khiến cho thiên hạ được thái bình. Đây là một tiến trình đào luyện nhân cách cổ truyền để đạt đến cảnh giới chí thiện.
Có chí thiện thì thế sự mới được giải quyết được hoàn mỹ. Điều mà Roberto Mattei nhận định: Thánh thiện là con đường duy nhất giúp giải quyết thế sự. “Holiness: The Only Solution to the Crisis of Our Time”. Nói khác đi Tôn Giáo đóng vai trò quan trọng trong đời sống. Con người sống và hành động theo đức tin (faith) của mình. Tôn giáo hướng thượng hành vi con người thì các chế độ độc tài lại cho là thuốc phiện (the opiate of the people).

18)- Những người chủ trương vô thần CS càng ngày càng lãnh hội được ngoài thế giới hữu hình còn có thế giới vô hình và trở lại hữu thần. Sự bành trướng của các tôn giáo trong các xã hội vô thần là một chứng minh cụ thể cho nhận định nầy. Ngay trong các xã hội độc tài, khuynh hướng vô thần không khống chế nỗi khuynh hướng hữu thần, nên đảng cầm quyền phải dùng những phương pháp đàn áp, ngăn cản sự tự do hành đạo của các tôn giáo, hay tạo nên các tổ chức ma giáo “quốc doanh” để phục vụ chủ trương vô thần. Họ sống trong ma giới đầy si mê, lầm lạc “Ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi”! (Nguyễn Du).

Triết gia Socrate quan niệm vô minh là tội lỗi. Người vô minh không phân biệt được phải trái, vấp phải hết lỗi lầm nầy đến lỗi lầm khác… cho đến lúc sụp đổ toàn diện như Liên bang Xô Viết… mới biết tấp tểnh xây dựng lại tương lai với sự trợ lực về cả tinh thần lẫn vật chất của thế giới hữu thần trong tinh thần vị tha, bác ái. Các quốc gia tự do thường chủ trương “Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn. Đem chí nhân thay cường bạo” chiếu theo điển mô chung của các tôn giáo hiện hành.
Các tôn giáo hiện nay tôn trọng lẫn nhau khiến cho CS tìm cách chia rẽ. Nhưng sự thực là Tổ chức Liên Tôn Thế Giới vẫn hội họp và đối thoại thường niên và cho biết giáo hội Công giáo đã minh thị” Tỏ lòng cung kính và ngưỡng mộ tất cả truyền thống tinh thần của các Tôn Giáo và muốn dấn thân trong cuộc đối thoại chân thành với các tín hữu của các tôn giáo.”

Vì thế, đạo hữu và tu sĩ trong các giáo hội không những yêu chuộng những người đồng tín ngưỡng mà phải yêu chuộng cả những người không cùng tín ngưỡng nhưng có lòng thành. “The Church Pastors… speaking with love and mercy not only to believers but to all people of good will” vì phương thức cứu độ của các tôn giáo được ban chung cho mọi người. “Salvation is open to all”.

Chế độ Cộng sản cố gắng triệt tiêu tự do chính trị nhưng bất lực trong vấn đề ngăn trở tự do tâm lý nên dù sống trong chế độ CS độc tài đảng trị, con người vẫn suy tư, yêu thương, vẫn tôn thờ các đấng chí tôn thầm kín theo tín ngưỡng của mình.

Tư tưởng lên khuôn cho hành động. Chính Phủ Pháp Định đang vận động các quốc gia thi hành các điều khoản đã được ấn định trong các văn kiện quốc tế về Việt Nam hầu tái lập quyền dân tộc tự quyết để toàn dân bầu một chính thể phù hợp với nguyện vọng của đồng bào. Đồng thời có sư tương trợ, trong ứng ngoại hợp, giữa chính phủ và tổ chức vận động Tuyên Ngôn Hòa Bình, Tổ Chức Liên Tôn và các tổ chức dân sự, các nhà đấu tranh cho nhân quyền, hầu đóng góp vào công tác giải thể chế độ độc tài CS mang lại tự do, dân chủ, thái bình, thịnh trị và sự toàn vẹn lãnh thổ cho toàn thể con cháu Lạc Hồng.

Xin ơn Trên phù hộ chúng ta

Hải ngoại ngày 4 tháng 7 năm 2023

Trần Xuân Thời

CPPDVNCH 06/25/2023

----------o0o-----------