Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng Hòa


MỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

-----o0o-----

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Chính Phủ Pháp Ðịnh Việt Nam Cộng Hòa

--------o0o--------

Letter to President TRUMP 26 June 2017.

Prime Minister Le Trong Quat
The Government De Jure of The Republic of Vietnam
2413 Park Crest Court
Irving, TX 75060 Tel: 972-514-3311
Email address: ltqvina@gmail.com

June 26, 2017

To
His Excellency Donald J. Trump
The President of The United States
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500


Mr President,

I, the lawyer Le Trong Quat, leader of the government de jure of the Republic of Vietnam, have continued the government outside the territory of Vietnam. My shadow Cabinet actually started working on March 12, 2015 in the United States and many countries around the world where the Vietnamese refugees settled. Our main and important task is to train and build the Vietnamese people overseas and in the country who have firm faith in the national cause of freedom and democracy to await the day of restoration of the Republic of Vietnam in the spirit of Paris Convention on January 27, 1973 in Vietnam. The Republic of Vietnam, before 1975, was the closest ally of the United States, the most effective outpost anti-communist, contributing to the defense of the free world, including the United States.

On June 16, 2017, the U.S. President Donald Trump comes to the Manuel Artime Theater, Miami, Florida, United States where there is a Cuban-American refugee community to sign the state order of the Cuban embargo in front of tens of thousands of people in the community. This action by President Donald Trump was hugely enthusiastic and supportive of the Cuban community in the United States. They joyfully shed tears of joy because they have put their trust in the President Donald Trump, the outstanding leader to liberate Cuba country from the Cuba communist Party's oppression and exploitation,one day not very far.

Honorable President,

Vietnamese Americans in the United States and in all parts of the world, as well as Vietnamese people in the country, have welcomed this comforting news as a great joyful and wholehearted celebration. They firmly support you and your outstanding policy in favor of oppressed peoples around the world.

On behalf of the patriotic Vietnamese people abroad and in Vietnam, the government de jure of the Republic of Vietnam, respectfully requests the President Donald Trump to pay special attention and help us to liberate Vietnam from the tyranny, dictatorship and cruelty of the Vietnamese communist rulers, just like you have done for Cuba.We'll ensure that the Vietnam free and democratic will be alied of the United States, an outpost anti China communist as the rulers of the Vietnamese communist Party ran away. Your work will be highly appreciated by the Vietnamese people and this is also a good opportunity for the U.S. government to atone for its mistake to the people of Vietnam in the past had to take the Republic of Vietnam into the hands of communist Vietnam rulers who killed the million and million Vietnamese people in the deep forest, high seas and prison camps of the Vietnamese communist rulers as they invaded the South of Vietnam.

Respectfully yours,


The Government De Jure Of The Republic Of Vietnam
Prime Minister Le Trong Quat

Former Premier Ministre d’Etat
Republic of Vietnam

*********************************
Translate into Vietnamse language
Kính thưa Ngài Tổng Thống,


Tôi, luật sư Lê Trọng Quát, lãnh đạo chính phủ Pháp Định VNCH, liên tục công quyền ngoài lãnh thổ VN. Nội các ẩn danh của tôi thật sự bắt đầu làm viêc kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2015, ở trong nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới, nơi nào có người Việt tị nạn Cộng Sản định cư. Nhiệm vụ chính và quan trọng của chúng tôi là huấn luyện và xây dựng người dân Việt Nam ở hải ngoại và trong nước có lòng tin vững chắc vào chính nghĩa quốc gia tự do, dân chủ để chờ ngày phục hoạt VNCH theo tinh thần Hiệp định Paris ngày 27/1/1973 tại Việt Nam. Nước VNCH, trước năm 1975, là đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ, là tiền đồn chống Cộng Sản hữu hiệu nhất, góp phần bảo vệ thế giới tự do, trong đó có nước Hoa Kỳ.

Ngày 16/6/2017, Ngài Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đến nhà hát Manuel Artime, thành phố Miami, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ,
nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Cuba tị nạn Cộng Sản để ký sắc lệnh tái cấm vận nước Cuba trước mặt hàng chục ngàn người của cộng đồng nầy. Hành động nầy của Tổng Thống Donald Trump được cộng đồng người Cuba tại Mỹ hoan nghinh hết sức mãnh liệt và ủng hộ ông vô bờ bến. Họ vui mừng cãm động đến đỗi phải rơi lệ, bỡi vì họ đã đặt hết niềm tin vào Tổng Thống Donald Trump, lãnh đạo tài ba xuất chúng để giải phóng đất nước Cuba thoát khỏi ách cai trị áp bức và bốc lột của đãng Cộng Sản Cuba, một ngày không xa lắm.

Kính thưa Ngài Tổng Thống,

Người Mỹ gốc Việt ở trên đất nước Hoa Kỳ và khắp mọi nơi trên thế giới cũng như người Việt Nam trong nước đã đón nhận tin vui nầy như một ngày hội lớn vô cùng hân hoan và hết lòng ủng hộ Ngài .

Tôi, luật sư Lê Trong Quát, Chính phủ pháp định VNCH, thay mặt cho toàn dân Việt Nam yêu nước, ở hải ngoại và trong nước. trân trọng thỉnh cầu Tổng Thống Donald Trump vui lòng quan tâm đặc biệt và tận tình giúp đỡ giải phóng đất nước Việt Nam của chúng tôi khỏi ách cai trị độc tài, độc ác và dã man của bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam, giống như chính sách của Ngài đã dành cho nước Cuba vậy. Chúng tôi cam kết và đã sẵn sàng làm đồng minh của Hoa kỳ, làm tiền đồn chống Cộng Sản Tàu ngay khi bọn Cộng Sản Việt Nam tháo chạy. Hành động của Ngài sẽ được dân tộc Việt Nam đánh giá cao và đây cũng là cơ hội tốt để cho chính phủ Mỹ chuộc lại lỗi lầm của mình đối với dân tộc Viêt Nam, trong quá khứ đã để mất nước VNCH vào tay bọn cầm quyền Cộng Sản Việt Nam họ đã giết chết hàng triệu người Việt Nam trong rừng sâu, biển cả và trong các trại lao tù của bọn cầm quyền Cộng Sản Việt Nam ngay khi họ xâm lăng Miền Nam Việt Nam.

Trân trọng kính chào,
Chính phủ Pháp định VNCH
Thủ tướng Lê Trọng Quát


( Ấn Ký)
Nguên Đệ Nhất Quốc Vụ Khanh
Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa

----------o0o-----------