Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng Hòa


MỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

-----o0o-----

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Chính Phủ Pháp Ðịnh Việt Nam Cộng Hòa

--------o0o--------

Thư từ Thủ Tướng Chính Phủ pháp Định VNCH Lê Trọng Quát, Chủ Tịch Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết Việt Nam

HL

Kính gửi quí vị Tổng Thống, Thủ Tướng
Hoa Kỳ, Pháp quốc, Anh quốc, Nam Dương, Gia -Nả -Đại,Ba lan, Hung Gia Lợi, Ngài Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc,

Kính thưa quí Vị,

Thay mặt Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa và Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết Việt Nam, tôi rất hân hạnh kính chuyển đến quí vị bức Thông Điệp mà tôi vừa gửi cho ông Tổng bí thư và các ủy viên bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam, thông điệp phản ảnh trung thưc khát vọng của đại đa số dân tộc Việt Nam muốn sớm có dân chủ, tự do mà họ đã bị cướp mất từ ngày Cộng sản Bắc Việt xâm chiếm Miền Nam Việt Nam, vi phạm trắng trợn Hiệp Định Paris 1973.

Đề nghị của chúng tôi gửi cho đảng CS hiện cầm quyền ở VN, nhằm giải quyết cuộc xung đột trong nước ngày càng trầm trọng giữa dân chúng và chính quyền độc tài đàn áp họ một cách thô bạo, giải quyết bằng phương cách thỏa hiệp, dân chủ, phù hợp với luật pháp quốc tế mà quyền dân tộc tư quyết, trong nội vụ, là một thể hiện. Đại diện chính thức của quí Vị tại Hà Nội chắc chắn đã tường trình quí vị tình trạng đàn áp này và các tố cáo vi phạm nhân quyền đã không ngớt được gửi đến quí Vị .

Chúng tôi tin rằng giải pháp hằng mong ước cho nội tình Việt Nam sẽ đồng thời góp phần đầy ý nghĩa cho việc tăng cường bảo vệ Đông- Nam Á do sự biến đổi quốc gia này, hiện lệ thuộc chặc chẻ Trung Cộng, thành một đồng minh thực sự và khả tín của các cường quốc trong Vùng, cùng san sẻ lý tưởng dân chủ với quí Vị và cùng đặc biệt lo âu trước sách lược bành trướng của nước Tàu.

Nay thông báo với quí Vị lộ trình mà chúng tôi đề nghị với bộ hính trị Cộng đảng Việt Nam, chúng tôi khẩn khoản thỉnh cầu quí vị hổ trợ sáng kiến của chúng tôi với chính quyền Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa hiện do ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Nước, Tổng bí thư bộ Chính Trị đảng Cộng sản lãnh đạo.

Chúng tôi vững tin rằng với tư thế lãnh đạo các quốc gia dân chủ đã ký kết Hiệp Định Paris và Định ước 1973, và với Ngài Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc mà vị tiền nhiệm khả kính là nhân chứng của vụ ký kết này, hơn ai hết quí Vị có chính danh và trách nhiệm sử dụng ảnh hưởng và uy quyền của quí Vị đối với chính phủ VNXHCN hiện tại mà tiền nhiệm là Chính phủ VN Dân Chủ Cộng Hòa (Miền Bắc) đã cùng ký kết Hiệp Định với tiền nhiệm của chúng tôi là Chính Phủ VNCH (Miền Nam), đặng họ phải chấp nhận bước vào tiến trình giải pháp mà chúng tôi đã đề nghị với họ và đính kèm kính chuyển đến quí vị.

Xin quí Vị thể nhận nơi đây sự tôn trọng và lòng tri ân sâu xa của dân tộc Việt Nam mong được sự can thiệp của quí Vị giúp dân tộc chúng tôi giành lại tự do, dân chủ và quyền tự quyết thiêng liêng đặng bảo vệ hiệu quả chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam chúng tôi.

Việt Nam Hải Ngoại, ngày 20 tháng 11, 2018
Thủ Tướng Chính Phủ,
Chủ Tịch Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết Việt Nam

Ấn ký : Lê Trọng Quát

HL

(Posted By HoangLan)

----------o0o-----------