Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng Hòa


MỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

-----o0o-----

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Chính Phủ Pháp Ðịnh Việt Nam Cộng Hòa

--------o0o--------

Đại cương các dự án chính sách quốc gia

Tiếp theo Thông Tư ngày 17 tháng 8 vừa gửi đến quí bạn, tôi kính chuyển đến quí bạn những nét lớn của các dự án chính sách quốc gia để tham khảo trong khi quí bạn thực hiện dự thảo của quí bạn về phần vụ mà quí bạn đảm trách trong Nội các của Chính phủ Pháp Định VNCH.

 

Quí bạn được khuyến khích đóng góp thêm ý kiến để phát triển thành dự thảo phần vụ trách nhiệm của mổi bạn trong vài tháng tới.

 

Hiện chúng ta đang làm công việc của chính phủ VNCH ở hải ngoại.

Ngoài hoạt động tiến triển mạnh mà chúng ta đang xúc tiến : hổ trợ cuộc tranh đấu của đồng bào trong nước và vận động quốc tế, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc và các quốc gia dân chủ đã ký kết Hiệp Định Paris 1973 với Chính Phủ  VNCH tiền nhiệm của chúng ta, nay chúng ta cần chuẩn bị chương trình hành động để sẳn sàng góp phần xứng đáng của chúng ta với đồng bào trong nước vào công cuộc tái thiết quốc gia mà chúng ta biết rõ là hết sức nặng nề, khó khăn, phức tạp bởi cái di sản cộng sản sẽ để lại vô cùng tồi tệ trong mọi lãnh vực.

 

Lật đổ chế độ cộng sản trong nước đã là một thử thách lớn lao mà nhất định đồng bào chúng ta sẽ thành công, nhưng xây dựng lại một nước Việt Nam mới hậu cộng sản sẽ là một thử thách vô cùng nặng nề, khó khăn đòi hỏi nhiều điều kiện khác biệt.

 

Chiến tranh và cách mạng có những điều kiện để thắng lợi hay những nguyên nhân đưa đến thất bại.

 

Tái thiết và xây dựng cũng vậy, có những  điều kiện để thành công hay ngược lại, những nguyên nhân dẫn đến những kết quả tai hại, không cải thiện được mà còn làm cho đất nước tồi tệ như trước nếu cơ chế và nhân sự đảm trách hậu cách mạng thiếu hoặc không có kinh nghiệm và khả năng quản trị, kiến thiết, sáng tạo, trong tất cả các lãnh vực trọng yếu của quốc gia.

 

Trường hợp nổi bật sau đây đáng chú ý :

Thủ tướng cộng sản Phạm văn Đồng công khai tuuyên bố sau 1975 «  chúng tôi giỏi chiến đấu nhưng không có khả năng quản trị » . Xin thêm : có khả năng quản trị theo giáo điều chính trị và kinh tế xã hội chủ nghĩa thì càng nguy khốn cho quốc gia !

 

Chúng ta có kinh nghiệm, có khả năng và càng ngày càng được thêm sự cộng tác của nhiều tài năng đến từ hai thế hệ, trưởng thành hoặc chào đời tại hải ngoại sau 1975, được đào tạo tốt và đã thu thập một số kinh nghiệm đáng kể . Những bạn trẻ này sẳn sàng về quê cha đất tổ góp phần cùng đồng bào trong nước xây dựng lại quê hương.

 

Từ mục đích, hướng đi, kế hoạch hoạt động và các chính sách quốc gia cơ bản đã hoạch định trong Thông cáo số 1 ngày 7 tháng 4, 2015 sau khi Chính Phủ Pháp

                                                                                    2

 

 Định VNCH được thành lập và các văn bản kế tiếp, tôi ghi đưới đây những nét đại cương của một số chính sách quốc gia để quí bạn tường trong lúc soạn thảo dự án hoạt động thuộc lãnh vực trách nhiệm của quí bạn :

 

Thể chế : tổng- thống - chế (Régime présidentiel – presidential system)

1-Hành Pháp với Tổng Thống được trực tiếp bầu cử phổ thông đầu phiếu Không có Thủ Tướng như thời Đệ Nhị Cộng Hòa. Nhiệm kỳ tổng thống 5 năm, không  được quá 2 nhiệm kỳ.

 

Phân quyền ( décentralisation, decentralization ) với 3 miền Bắc Phần, Trung Phần,Nam Phần . Mổi Miền có một Hội Đồng Đại Biểu có quyền đề nghị các chương trình hoạt động trong tất cả các ngành và chính phủ có bổn phận trả lời với  các lý do viện dẩn. HĐĐB có quyền chất vấn Đại Biểu Chính Phủ tại Miền.

 

Tản quyền ( déconcentraton, deconcentration ) của chính phủ cho các Miền và các Tỉnh, Thị . ĐBCP thay mặt Chính Phủ , đôn đốc các Tỉnh, Thị trưởng trong Miền áp dụng đúng các quyết định của Chính Phủ. Với nguyên tắc tản quyền,  các ĐBCP và Tỉnh, Thị trưởng, mổi giới chức chịu trách nhiệm thi hành nhiệm vụ được chính phủ trung ương  ủy nhiệm ( délégation de pouvoir, delegation of authority).

 

2-Lập Pháp gồm  một Viện: Quốc Hội ( Assemblée nationale – National Assembly). khoảng 500  Dân biểu, nhiệm kỳ 5 năm. Quyền hạn : làm luật, quyết định ngân sách, quyết định sau cùng tuyên chiến do đề nghị của Tổng Thống. Phê chuẩn các hiệp ước quốc tế.Chất vấn chính phủ. Lập các ủy ban điều tra.

 

Quốc hội Lập Hiến thành lập 6 tháng sau khi giải thể chế độ cộng sản khoảng 300  Dân biểu. Cử tri là người Việt trong nước và ở hải ngoại.

 

3-Tư pháp : độc lập hoàn toàn. Mô hình tổ chức Tư pháp VNCH được tạm dụng. Thiết lập trường đào tạo thẩm phán. Trong lúc chờ đợi thành lâp trường và mản khóa đầu tiên, tuyển dụng tạm thời các thẩm phán thời VNCH còn  làm việc được và các ứng viên có bằng đại học luật khoa , các luật gia, luật sư  muốn gia nhập thẩm phán đoàn. Tìm kiếm giải pháp ngăn chận hữu hiệu sự xâm phạm lẫn nhau giữa hành pháp và tư pháp như vẫn xẩy ra ở các quốc gia dân chủ.

 

Tổ chức chính phủ :

1-Nội Vụ : Tái lập hệ thống hành chánh thời VNCH từ Trung Ương đến cấp xã. Phân quyền và tản quyền như ghi trong đoạn 1 về Hành pháp. Áp dụng tổ chức công vụ  ngạch trật, chức chưởng như thời VNCH. Thanh lọc nhân viên theo tiêu huẩn khả năng tương xứng với nhiệm vụ, trình độ học thức, học vị tái xét, lập trường chính trị quốc gia, từ bỏ đảng cộng sản. Các nhân viên củ chưa được lưu

                                                                                    3

 

dung sẽ được huấn luyện làm việc trong một nhiệm vụ mới thích hợp . Được trợ cấp trong thời gian huấn luyện và chờ đợi nhận nhiệm vụ mới. Không đối xử kỳ thị phân biệt củ mới.

 

Các công chức, cán bộ thời VNCH được mời lại làm việc trong nhiệm sở củ nếu sức khỏe còn cho phép Tuổi hồi hưu được đặc biệt nâng cao trong giai đoạn chuyển tiếp đối với các vị này.

 

2-Ngoại giao : quan hệ ngoại giao với các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không phân biệt chính thể của họ. Quan hệ ưu đãi với các nước lân bang và các quốc gia vốn có cảm tình với Việt Nam. Tìm kiếm liên hệ đặc biệt tiến tới liên kết, liên minh với các nước đang đối phó với Trung Cộng và hình thành vòng cung bao quanh nước này.

 

Quan hệ bình thường với Trung quốc trên nguyên tắc bình đẵng, cùng có lợi, không can thiệp vào nội tình nhau, tiến tới một sự hợp tác ngay thẳng càng tốt

như thời Trung Hoa Dân Quốc. Đòi lại Hoàng Sa và các quần đảo thuộc Trường Sa bằng mọi cách : khởi kiện tại tòa án Luật biển LHQ (UNCLOS),phục hoạt Hiệp Định Paris 1973 về toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, nêu các bằng chứng lịch sử, áp lực quốc tế, đặc biệt từ Hoa Kỳ, LHQ và các nước trong vùng.

 

Đào tạo nhân viên ngoại giao. Thay thế nhiều đại diện ngoại giao, đại diện VN ở LHQ và các tổ chức trực thuộc. Tuyển chọn người ở trong nước và hải ngoại.

 

3- An ninh - Quốc phòng :

An ninh đối ngoại bảo vệ quốc gia chống lại các hoạt động của nước ngoài nhằm các mục tiêu kinh tế, chính trị, an ninh nguy hiểm cho nước ta. Cần soát xét và tái tổ chức cơ quan này với nhân sự chọn lọc kỷ càng.

 

An ninh quốc nội bảo vệ an ninh lãnh thổ, trật tự công cọng, truy tầm các phần tử phản cách mạng, các tàn dư của chế độ cộng sản còn hoạt động, các tội phạm đại hình trong thời gian trước để xử đoán nghiêm minh.

 

Quốc phòng : thành lập một quân đội hùng mạnh từ quân đội nhân dân củ được chọn lọc kỷ, giải độc tư tưởng cộng sản, trang bị tinh thần quốc gia,cải thiện mức sống của quân nhân, soạn một qui chế quân đội thưởng phạt công minh.

 

Tổ chức một lực lượng nhân dân qui mô bảo vệ diện địa sẳn sàng chống lại mọi tình trạng chiếm đóng của quân xâm lăng nếu xẩy ra.

Các quân nhân VNCH được mời làm việc tùy theo sức khỏe đảm nhận các chức vụ tương xứng chỉ huy, tham mưu, cố vấn,huấn luyện, trang bị tinh thần quân đội : tổ quốc, danh dự, trách nhiệm.

 

Ngân sách quốc phòng được ưu tiên ấn định mức cao nhất có thể được để bảo vệ hữu hiệu đất nước.Vị trí của nước ta sát nách Trung Hoa nhiều lúc thù địch không cho phép làm khác. Tuy nhiên, để giảm bớt chi phí, tổ chức lực lượng trừ bị quan trọng trong tư thế sẳn sàng chiến đấu như nhiều nước khác, Thụy Sĩ,

                                                                                    4

 

 Israel …………Phát triển hợp tác với các nước bạn về huấn luyện, kỷ thuật, thao dược, viện trợ quân sự.

 

4- Giáo dục- Văn hóa :

 Phục hoạt và hiện đại hóa nền giáo dục VNCH. Các căn bản nhân bản, khai phóng, dân tộc được phục hoạt. Giáo dục được hiện đại hóa với sự du nhập học hỏi các tiến bộ về kỷ thuật tân kỳ, điện toán, quản trị, kinh doanh, xả hội học ….. của thế kỷ 21. Thiết lập cầu nối giữa học đường và thị trường nhân dụng đồng thời phát triển tối đa các chương trình huấn nghệ và học nghề đặng tăng cường khả năng kiếm việc làm, góp phần giải quyết nạn thất nghiệp đặc biệt cho giới trẻ và trung niên cần hay muốn đổi nghề.

 

Phục hoạt và phát triển nền văn hóa sáng tạo, phóng khoáng, tự do đồng thời triệt hạ văn hóa kiềm chế, bưng bít, giáo điều xã hội chủ nghĩa.Giúp đỡ cụ thể các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đại chúng.

 

5- Y tế, xã hội dân sinh :

 Sức khỏe của dân chúng là một trong những mối lo hàng đầu của Nhà Nước. Hệ thống y tế phải bao trùm cả nước bằng các bệnh viện lờn, nhỏ hay bệnh xá đặng thòa mãn miễn phí nhu cầu của đồng bào đa số nghèo Phát triển chương trình dào tạo bác sĩ, dược sĩ, y tá.

 

An sinh xã hội ( Sécurité sociale – Social security )như các nước Tây phương và một số quốc gia Á châu thực hiện, gồm chung các tổ chức bảo vệ sức khỏe, hưu bổng, phụ cấp thất nghiệp, người cao niên, tật nguyền, rất hoàn bị nhưng đòi hỏi một kinh phí khổng lồ do ngân sách quốc gia, chủ nhân xí nghiệp các loại và nhân công các ngành hoạt động cùng nhau đóng góp.

 

Thời VNCH, ngân sách quốc gia chịu gần hết gánh nặng này và đã thực hiện được phần lớn các chương trình an sinh xã hội. Dưới chế độ cộng sản trong hơn bảy thập niên qua, Nhà Nước bỏ rơi hoàn toàn dân chúng, sống chết mặc bay, ngay bây giờ cũng vậy !

 

 Trong tương lai, ngân sách quốc gia không thể một mình chịu tất cả gánh nặng an sinh xả hội mà phải san sẻ với hai giới chủ nhân và nhân công, những người có lợi tức cao phải đóng góp nhiều trong tinh thần liên đới quốc gia. Mặt khác, phải giảm thiểu thuế lợi tức cá nhân cho những người nuôi nấng cha mẹ già, làm nhẹ đáng kể phần gánh chịu của quốc gia.

 

Lối sống đại gia đình ở Việt Nam và nhiều nước Đông phương đã giúp cho thành phần cao niên sống được an vui, cần được khuyến khích vì một lý do nữa, không

kém quan trọng, là củng cố gia đình như một tế bào chính của xã hội, chống lại khuynh hướng cá nhân vị kỷ thịnh hành ở Tây phương.

 

Cùng với nỗ lực thực hiện một hệ thống an sinh xã hội tốt, chúng ta còn phải cùng đồng bào thực hiện một cuộc biến đổi xã hội (transformation sociétale) từ

                                                                                    5

 

tình trạng tha hóa tột cùng do cộng sản tạo nên đến một xã hội lương hảo    như ngày nào trong thời Việt Nam Cộng Hòa.                                                

 

6-Tái thiết, phát triển : hai kế hoạch ngũ niên :

Kinh tế, Công Kỹ nghệ -Soát xét, xây dựng thêm hạ tầng cơ sở ( infrastructures) cần thiết cho sản xuất kỹ nghệ và công nghệ, giao thông vận tải thủy bộ,hải cảng, hàng không.

Tu bổ và thực hiện các tiện ích quốc gia điện, nước. Giải quyết hệ thống tháo nước tồi tệở Hà Nội, Sài Gòn và các thành phố bị ngập lụt sau vài cơn mưa ! Đời sống của dân chúng phụ thuộc phần lớn các tiện ích này.

 

Xây dựng một nền kinh tế sản xuất. Đặt nặng sản xuất công nghệ mới, giá trị thặng dư cao, lợi tức nhiều cho nhà sản xuất và nâng cao mức sống của nhân công. Mãi lực chung cũng nhờ vậy gia tăng. Phát triển tối đa với tiêu chuẩn tốt các dịch vụ đem lại nhiều việc làm trong các ngành du lịch, giải trí, truyền thông v.v………..Hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư ngoại quốc sản xuất sản phẩm kỹ nghệ tiêu thụ nội địa và xuất cảng.

 

Hổ trợ nông dân, ngư dân về vốn liếng, kỷ thuật, tìm thị trường tiêu thụ.Cấp phát tín dụng nhỏ lải suất tượng trưng cho hơn 10 triệu người buôn bán nhỏ và làm tiểu công nghệ nuôi sống nhiều triệu gia đình. Mở nhiếu khu vực miễn thuế cho du khách. Một số Đặc khu kinh tế được thiết lập, kiểm soát chặc chẻ về các nhà kinh doanh ngoại quốc.Một chính sách đầu tư thuận lợi và bảo đảm nhất cho các nhà đầu tư : Tuyệt đối trong sạch, thủ tục đơn giản, tránh mọi phiền hà phức tạp.

 

7-Tài chính,Tiền tệ, Ngân sách : 3 thử thách vô cùng quan trọng đặc biệt trong giai đoạn vừa tiếp thu di sản tồi tệ của cộng sản để lại.

 

Nếu kinh tế phát triển tốt, công cuộc tái thiết tạo được nhiều việc làm, thì các thử thách này được giải quyết bớt khó khăn phần nào nhưng sự giúp đỡ hổ trợ của các định chế quốc tế vẫn tuyệt đối cần thiết: Quỷ Tiền Tệ Quốc tế ( FMI- IMF), Ngân Hàng Thế Giới (BM-WB), Ngân Hàng Phát Triển Á Châu ( BDA-ADB).Phải chuẩn bị những cuộc thương thuyết gay cấn vì liều thuốc đắng để được vay mượn luôn luôn là “ thắt lưng buột bụng, tăng thu, giảm chi” trong lúc phải chi nhiều để tái thiết, đa số đồng bào đã bị buột bụng từ lâu dưới chế độ cộng sản, lương bổng công chức cán bộ quá thấp ( nguyên nhân tham nhũng của các thành phần này ) cần phải tăng lên cho họ đủ sống đầy đủ.

 

8- Thanh niên trong vận hội mới của dân tộc :

Môt số thanh niên đã đứng lên tranh đấu kiên cường chống cộng sản và tham gia cuộc cách mạng dân chủ giải thể chế độ cộng sản sẽ được tuyên dương làm gương cho đa số thanh niên còn lại, và được trọng dụng để tổ chức và điều khiển

                                                                                    6

 

các chương trình huấn luyện và trang bị tinh thần mới : dân chủ, yêu nước, dấn thân. Hoạt động cộng đồng, thể dục, thể thao thi đua sẽ được phát triển. Những người trẻ nam, nữ có khả năng được giao phó những nhiệm vụ  quan trọng tương xứng trong chính quyền. Tổ chức một Phong Trào Thanh Niên Tái Thiết Quốc Gia hay Kiến Quốc ………để kết hợp sức mạnh của tuổi trẻ phụng sự đất nước.

 

9-Phụ nữ và gia đình :

 Phụ nữ chiếm hơn một nửa dân số phải được đối xử bình đẵng với nam giới trong mọi lãnh vực sinh hoạt. Việc làm, năng lực giống nhau, lương bổng phải bằng nhau. Tất cả các chức vụ đến cao nhất trong chính quyền và trong các tổ chức tư đều mở rộng cho hai giới nam nữ. Thế nhưng phải tránh sự áp dụng máy móc nguyên tắc bình đẵng này của vài nước Tây phương như buộc phải có một số nam, nữ bằng nhau trong các tổ chức công quyền hay tư nhân như thành phần chính phủ, hội đồng quản trị xí nghiệp, hội đoàn v.v….Người nam hay nữ có quyền tuyệt đối thích hay không thích một công việc nên không ai có quyền ép buộc hay sắp đặt một số thành phần ngang nhau về giới tính trong bất cứ một tổ chức nào.

 

Gia đình là nền tảng của xã hội. Mọi hoạt động của Nhà Nước phải nhằm củng cố gia dình và giúp đỡ những gia đình nghèo dưới một mức nghèo được ấn định trong khả năng của ngân sách và những đóng góp từ sự liên đới quốc gia.

Một kế hoạch gia đình được trù liệu để gia đình Việt Nam được phát triển ổn định thuận lợi nhất.

 

10- Lao Động Việt Nam :

Chấm dứt chế độ cộng sản phải đưa đến sự giải thoát ngay công nhân Việt Nam khỏi nghiệp đoàn Lao động của cộng sản tổ chức. Qui chế của nghiệp đoàn lao động Việt Nam tương lai phải theo đúng các tiêu chuẩn của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế  (Organisation Internationale du Travail) đặt tại Thụy Sĩ.

Người công nhân Việt phải được đối xử như công nhân các nước dân chủ trên thế giới và sẽ góp phần xứng đáng vào công cuộc tái thiết quốc gia.

 

11- Truyền thông :

Trong hiện tình, truyền thông đã phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng quảng bá tiếng nói của Chính Phủ PĐVNCH sâu rộng trong cộng đồng ở hải ngoại và vào trong nước, góp phần vào cuộc tranh đấu của đồng bào. Trong tương lai hậu cộng sản, truyền thông của tân chế độ không chỉ là một bộ phận thông tin bình thường mà còn phải làm công tác tuyên vận với 100 triệu đồng bào, đại đa số phấn khởi, một số đông chắc chắn lo âu trước sự thay đô lớn lao vừa xẩy ra, một số khác có thể có tư tưởng phản động với tân chế độ. Dù các phương tiện truyền

                                                                 7                                                                    

 

thông hiện đại sẽ được tận dụng, một hệ thống cán bộ thông tin tuyên vận sẽ phải xuống tận xã thôn để tiếp xúc, giải đáp rất nhiều điều mới lạ đối với những đồng bào ta đã sống hơn bốn thập niên xã hội chủ nghĩa ở trong Nam và ba phần tư thế kỷ sau bức màn sắt rỉ rét của Cộng sản ở Miền Bắc.

 

Hải ngọai, ngày 10 tháng 9, 2018

 

Chính Phủ Pháp Định Việt nam Cộng Hòa

Thủ Tướng

 

LS Lê Trọng Quát

(Posted By HoangLan)

----------o0o-----------