Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng Hòa


MỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

-----o0o-----

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Chính Phủ Pháp Ðịnh Việt Nam Cộng Hòa

--------o0o--------

Thư gửi các lãnh đạo các nước

VNCH

_____________________________________________

Their Excellencies  Presidents and Prime Ministers of the United States of America, France, United Kingdom, Canada, Japan, South Korea, Australia

His Excellency General Secretary of the United Nations

 

Dear Sirs/Madams,

 

On the behalf of the De Jure Government of the Republic of Vietnam I am pleased to send you a letter I sent to Mr. Xi Jinping, the president of The Popular Republic of China, asking him to cease his aggressive expansion/invasion of Vietnam’s waters in flagrant violation of article 60 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, in an attempt to control the world’s busiest maritime shipping routes, as well as Southeast Asia, to be in a position to dominate the world.

Since 7/03/2O19, China has started disturbing and aggressive activities, mobilizing 35 to 80 ships, including war vessels from the navy, to accompany the Haiyang Dizhi 8, a geological exploration ship. They have penetrated Vietnamese waters near the oil drilling site 06/1.

On 9/18/19, the spoke person for the Chinese Department of Foreign Affairs stated that Pekin had the sovereignty and the right of legal standing over the Tu Chinh area and that Vietnam must cease all exploration activities at the said location.

The Tu Chinh area is located at 160 nautical miles east of Vung Tau (Vietnam), compared to 600 nautical miles south of Hainam (China). These numbers speak for themselves. In accordance of article 60 of UNCLOS that China signed and enacted, the Tu Chinh area is part of the Exclusive Economic Zone, located 200 nautical miles from Vietnam.

According to the administrative division of the provinces of the Republic of Vietnam from before 1975, this area is part of the Ba Ria province.

The Tu Chinh area is a prime strategic area for the countries located around it, as well as for Taiwan, Japan and South Korea and other world powers, including the United States.

Once China finalizes its domination on this part of the world, she would become an even more formidable threat to the free world, economically as well as militarily.

For that reason, we urge leaders of the free world to join force and assist the Vietnamese people, hereby represented by the De Jure Government of The Republic of Vietnam, to put an end to this Chinese aggression.

We believe the outcome we wish for Vietnam: free from Chinese aggression and truly democratized,  it would significantly contribute to the security and peace of East Asia –Pacific and become a valuable ally to other countries in the region because it shares then the same democratic values and the same concern about Chinese expansionism.

On behalf of the Vietnamese people, please accept our deepest gratitude for the sovereignty and territorial integrity that your intervention should help us recover.

 

Vietnam overseas, September 27, 2O19

The Prime MinisterVNCHLe Trong Quat

Former Minister of State

Former Justice to the Constitutional Court

Republic of Vietnam
******

BẢN DỊCH Việt ngữ Từ bản văn Anh ngữ

 

Kính gửi quí Vị Tổng Thống, Thủ tướng

Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Gia Nả Đại, Nhật bản, Đại Hàn

Úc Đại Lợi,

 

Ngài Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc

 

Kính thưa quí Vị,

 

 Thay mặt Chính Phủ Pháp Định Việt nam Cộng Hòa, tôi rất hân hạnh chuyển đến quí Vị bức thư tôi vừa gửi cho ôngTập Cận Bình, Chủ Tịch nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Quốc yêu cầu chấm dứt các vụ tấn công xâm chiếm lãnh hãi VN, vi phạm trắng trợn điều 6O Công Ước LHQ về Luật Biển, với toan tính kiểm soát thủy lộ lớn nhất Đông Nam Á và Thế giới, tạo thế lực khống chế toàn cầu.

 

Từ ngày 3 tháng 7, 2O19, Trung Quốc đã khởi sự các hoạt động phá rối tấn công, huy động từ 35 đến 8O con tàu, gồm các chiến hạm tháp tùng tàu khảo sát địa chất Haiyang Dizhi 8. Các con tàu này đã xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam chung quanh dàn khoan số O6/1.

 

Ngày 18 tháng 9, 2O19, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc còn tuyên bố Bắc Kinh có chủ quyền và quyền tài phán trên bãi Tu Chính và Việt Nam phải chấm dứt mọi hoạt động khai thác tại nơi này.

 

Bãi Tu Chính ở phía Đông cách Vũng Tàu (Việt Nam) 16O hải lý, so với đảo Hải Nam (Trung Quốc) cách xa bãi 6OO hải lí về phía Nam. Các con số này đã nói lên rõ ràng tính chính đáng về phía Việt Nam.

 

Chiếu điều 6O Công Ước LHQ về Luật Biển, bãi Tu Chính ở hẳn trong Vùng Đặc Quyền Kinh tế 2OO hải lí của Việt Nam.

 

Theo sự phân chia hành chính các tỉnh Việt Nam trước 1975, bãi này là một phần của tỉnh Bà Rịa.

 

Bãi Tu Chính có vi trí chiến lược hàng đầu đối với các quốc gia chung quanh cũng như với Đài loan, Nhật bản, Nam Hàn và các cường quốc khác gồm có Hoa Kỳ. Một khi Trung Quốc chiếm được phần này của thế giới, quốc gia này sẽ trở thành một đe dọa lớn lao cho thế giới tự do về kinh tế cũng như quân sự.

 

Vì các lẽ ấy, chúng tôi thỉnh cầu quí vị lãnh đạo hiệp lực hổ trợ dân tộc Việt Nam mà Chính Phủ Pháp Định VNCH chúng tôi thay mặt, đặng chấm dứt các hoạt động của Trung Cộng xâm chiếm lãnh hải của Việt Nam .

 

Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng : thoát khỏi sự tấn công của Trung Cộng và sau khi được dân chủ hóa, Việt Nam chúng tôi sẽ góp sức đắc lực vào công cuộc bảo vệ an ninh và hòa bình ở Đông Á – Thái Bình Dương và sẽ trở thành một đồng minh cốt cán của các quốc gia trong vùng vì cùng san sẻ lý tưởng dân chủ, tự do và cùng đặc biệt quan tâm chống chính sách bành trướng của Trung Cộng.

 

Kính xin quí Vị thể nhận nơi đây lòng tri ân sâu xa của dân tộc Việt Nam về sự can thiệp của quí Vị sẽ giúp chúng tôi khôi phục lại chủ quyền quốc  gia và toàn vẹn lãnh thổ của nước chúng tôi.

 

 

                             Việt Nam Hải Ngoại,  27 tháng 9,2019

                                      Thủ Tướng Chính Phủ

 

                                        Ấn ký : Lê Trọng Quát

                                      Nguyên Quốc Vụ Khanh

Nguyên Hội Thẩm Viện Bảo Hiến

Việt Nam Cộng Hòa

Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định VNCH

----------o0o-----------