Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng Hòa


MỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

-----o0o-----

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Chính Phủ Pháp Ðịnh Việt Nam Cộng Hòa

--------o0o--------

Thông Tư 18.6.2019 CPPĐVNCH

HL2011

Kính gửi quí vị Tổng, Bộ Trưởng,

quí vị Phụ Tá Thủ Tướng Chính Phủ,

quí vị Cộng sự viên Chính Phủ,

Đồng kính gửi quí thân hữu,

 

Trong hai buổi họp Chính Phủ PĐVNCH ngày 5 tháng 5 vừa qua, tôi có lưu ý sẽ phổ biến đến quí bạn một « cẩm nang » đúc kết những điều cần thiết chúng ta phải làm trong khuôn khổ mục đích, chính sách, đường lối hoạt động của Chính Phủ trong những ngày tháng tới đặng thích hợp với tình hình biến chuyển trong nước và trong vùng Đông Á- Thái Bình Dương liên hệ đến Việt Nam chúng ta.

Qua hai buổi phỏng vấn ngày 2 và 9 vừa rồi trên Đài Việt Nam Hải Ngoại:, các thính giả ở quê hương và hải ngoại đã theo dõi được những hoạt động đã qua của Chính Phủ cùng những đề xướng của chúng ta về những việc cần làm trong những ngày tháng tới về phía chúng ta và về phía đồng bào đặng đẩy mạnh cuộc tranh đấu chung giành lại quyền tự quyết của dân tộc, dân chủ hóa quốc gia, khai mở một vận hội mới cho nước nhà, độc lập, dân chủ, tự do, phát triển, hùng cường.

 

Hôm nay,tôi muốn nhắc lại các đợt công tác mà chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa cho phù hợp với những biến chuyển của tình hình quốc tế và quốc nội:

 

1-Động viên tinh thần đề kháng của đồng bào ở quê hương bằng mọi phương thức, qua các tiếp cận với các đoàn thể, hiệp hội, tôn giáo,cá nhân yêu nước, yêu chuộng tự do, dân chủ, chống cộng sản độc tài, độc đảng. Sự trỗi dậy của đồng bào là một yếu tố then chốt của cuộc cách mạng dân chủ hóa.

 

2-Vận động Quân Đội Nhân Dân trong nước cô lập hóa nhóm lãnh đạo đảng cộng sản. Đứng về phía nhân dân, quân đội sẽ quyết định sự thành công của cuộc cách mạng không đổ máu như hầu hết các cuộc nổi dậy ở Nga Sô, các nước Đông Âu, Trung Đông, Bắc Phi …………………….

 

3-Chuẩn bị thi hành lộ trình dân chủ hóa khi CSVN đồng ý hoặc góp sức cùng đồng bào trong nước kiên quyết tranh đấu đến cùng đặng giành lại quyền tự quyết của dân tộc nếu CS từ chối lộ trình và tiếp tục độc trị, độc tài, độc đảng trước tình trạng nguy kịch của đất nước sắp bị Hán hóa.

 

4-Tiếp tục nghiên cứu chuẩn bị sẳn sàng các chính sách quốc gia về mọi lãnh vực đã phân nhiệm để đóng góp cùng đồng bào soạn thảo hiến pháp cho Việt Nam hậu cộng sản.

 

Đây là một phần công tác quan trọng của CPPĐVNCH hành sử như một Nội các đối lập trong bóng tối ở Anh quốc được gọi là Shadow Cabinet.

 

5-Tại hải ngoại,tiếp tục tăng cường nỗ lực vận động Liên Hiệp Quốc và các quốc gia – ngoại trừ Trung Cộng và Việt Nam XHCN - ký kết Hiệp Định Paris ngày 27 tháng 1 và Định Ước ngày 2 thang 3 , 1973, đặc biệt là Hoa Kỳ, thực thi các điều khoản minh thị các phe ký kết « thừa nhận long trọng và tôn trọng triệt để các quyền căn bản và quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam v.v……. »như trình bày dưới đây.

 

Phục hoạt (réactiver – reactivate ) để áp dụng hai hiệp ước quốc tế này bị để yên lâu nay bởi các thành viên ký kết dù thành viên Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa đã liên tục phản kháng sự vi phạm trắng trợn của Cộng sản Bắc Việt (VN Dân Chủ Cộng Hòa) từ trong nước ra ngoài nước, lưu vong ở hải ngoại sau khi lãnh thổ bị CSBV xâm chiếm

 

Phục hoạt vì Hiệp Ước Paris và Định Ước ngày 2 tháng 3,1973 còn nguyên hiệu lực bởi hiệp ước quốc tế không bị trước tiêu bởi thời gian (prescription par le temps- statute of limitations), không bị xem như bỏ quên vì VNCH, chính phủ và dân chúng VNCH liên tục đòi hỏi thi hành đúng đắn, đặc biệt các điều khoản minh thị sự tôn trọng bởi các phe ký kết:

 

-Hiệp Định Paris 27/1/1973 do 4 phe ký kết : Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam VN :

 

Điều 9 : « Chính Phủ Hoa kỳ và chính phủ VN Dân Chủ Cộng Hòa cam kết tôn trọng…………………………..

 

(a) Quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam là thiêng liêng, bất khả nhượng, phải được tất cả các quốc gia tôn trọng.

 

(b) Nhân dân Miền Nam Việt Nam tự quyết định lấy tương lai chính trị của Miền Nam VN qua những cuộc tổng tuyển cử thực sự tự do, dân chủ dưới sự giám sát quốc tế……………….. »

 

Điều 15: « Sự thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện từng giai đoạn bởi những phương thức hòa bình trên căn bản những thảo luận và thỏa hiệp giữa hai miền Bắc, Nam, không ai cưỡng ép ai, không bên nào thôn tính bên nào và ngoại quốc không được can thiệp. Ngày thống nhất sẽ do hai Miền Nam, Bắc cùng thỏa hiệp…………………………………………………….. »

 

-Định Ước 2/3/1973 do 12 phe ký kết trước Tổng Thư Ký LHQ:

 

Điều IV: « Các bên trong Định Ước này thừa nhận long trọng và tôn trọng triệt để các quyền quốc gia căn bản của dân tộc Việt Nam như nền độc lập, chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam cũng như quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam…………………. »

 

Điều V: « Vì lợi ích của một nền hòa binh lâu dài ở Việt Nam, các bên trong Định Ước này yêu cầu tất cả các nước tôn trọng triệt để các quyền quốc gia căn bản của dân tộc Việt Nam như nền độc lập, chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam, tôn trọng triệt để Hiệp Định và các Phụ Ước, và không làm bất cứ điều gì không phù hợp với các qui định của các văn kiện trên.»

 

Điều VII: « a) Trong trường hợp có một sự vi phạm Hiệp Đinh hay các phụ bản, đe dọa hoà bình, nền độc lập, chủ quyền, sự thống nhất hay toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, hoặc quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam, các bên ký kết Hiệp Định và các phụước, hành sử hoặc cá nhân mình, hoặc cùng chung, tham khảo các phe khác của Định Ước này, đặng quyết định các biện pháp cần thiết giải trừ các vi phạm.

b) Hội nghị quốc tế về Việt Nam sẽ được triệu tập lại do yêu cầu chung của Chính Phủ Hoa Kỳ và Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhân danh các phe ký kết Hiệp Định hoặc do yêu cầu của ít nhất sáu phe của Định Ước này».

 

Ngoài Hiệp Định và Định ước, cần vận dụng thêm đạo luật Hoa Kỳ số 93-559 ngày 30 tháng 12, 1974 qui đỉnh « ………………………(4) tái triệu tập Hội Nghị Paris đặng thực thi toàn diện các điều khoản của Hiệp Định ngày 27 tháng 1,1973 về phần các phe Việt Nam ………………………… ».

 

Một hiệp ước quốc tế phải được các quốc gia ký kết thi hành. Tổng Thống Pháp quốc Georges Pompidou đã ban hành sắc lệnh số 73-1081 ngày 29 tháng 11, 1973 công bố Định Ước ngày 2 tháng 3, 1973 của Hội Nghị quốc tế về Việt Nam trong Công báo Pháp quốc ( Journal officiel de la République française) tức có hiệu lực thi hành.

 

Tóm lại, chúng ta tích cực vận động các nước dân chủ đã ký kết Định Ước ngày 2 tháng 3,1973, đặc biệt là Hoa Kỳ, thực thi ngay các cam kết của chính họ trong Định Ước. Sự thực thi một điều cam kết công khai là một sự kiện đương nhiên, không cần phải trải qua một thủ tục nào. Nếu Hoa Kỳ quyết định như vậy, các nước dân chủ khác sẽ làm theo vì trên thực tế, chỉ có Hoa Kỳ mới đủ khả năng áp lực Cộng sản Việt Nam khuất phục.

 

Trong trường hợp không làm như vậy mà phải tái triệu tập Hội Nghị Quốc tế về Việt Nam như qui định ở khoản b) điều VII Định Ước và đạo luật Hoa Kỳ ngày 30 tháng 12, 1974, sẽ có nhiều phe tham dự, chúng ta phải tiên liệu thái độ của một hay vài quốc gia nào đấy có thể không thuận lợi cho chúng ta.

 

Tương quan hiện thời giữa Việt Nam XHCN, Trung Cộng với các nước khác có mặt trong Hội Nghị buộc chúng ta phải hết sức cảnh giác. Trường hợp Thủ Tướng nước Anh, Winston Churchill can ngăn Tổng Thống Hoa Kỳ Eisenhower gửi chiến đấu cơ giúp Pháp dội bom đánh tan Cộng quân bao vây Điện Biên Phủ năm 1954 đã đưa đến Hiệp Định Genève 20 tháng 7, 1954 chia đôi Việt Nam, cho cộng sản Bắc Việt Miền Bắc nước ta, là một tiền lệ điển hình quan trọng.

 

Chính trị quốc tế không đơn giản, chi phối mọi hành động, buộc chúng ta phải suy nghĩ sâu xa, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống có thể xẩy ra.

 

Cuộc tranh đấu của chúng ta bao gồm hai lãnh vực: trong nước và trên thế giới như đã trình bày, bổ túc cho nhau, phối hợp với nhau, điều kiện tất yếu để thành công.

 

Mỗi một chúng ta, chiến hữu, thân hữu, bà con, bạn bè,vì sự tồn vong của dân tộc, trước tình trạng Tổ Quốc đang lâm nguy, phải góp sức tích cực vào công cuộc tranh đấu chung của đồng bào ở quê hương và hải ngoại. Lòng yêu nước, mong muốn tự do, dân chủ, chống cộng sản hèn với giặc, ác với dân, cũng chưa đủ nếu không diễn tả bằng hành động cụ thể, bằng những hy sinh cần thiết cho công việc chung.

 

Đồng thời, cần vạch rõ cho đồng bào thấy sự nguy hại của những luận điệu phân hóa cộng đồng, chỉ trích vu vơ, reo rắc nghi ngờ nhằm các cá nhân, đoàn thể chống Cộng, phát xuất hoặc từ những kẻ lớn tiếng chống Cộng nhưng bình chân như vại, không đóng góp gì cụ thể cho công cuộc tranh đấu chung của đồng bào mà ngược lại, làm suy giảm cái khí thế của cộng đồng ở hải ngoại.

 

Vô tình, chúng đã tiếp tay cho cộng sản nằm vùng đang nỗ lực thi hành nghị quyết 36 của chúng, núp dưới danh nghĩa chống Cộng rất hăng hái để đánh phá đồng bào chống Cộng, tung hỏa mù nhằm gây lầm lẫn những tổ chức tay sai của chúng với những tổ chức chống lại chúng.

 

Sau cùng, chúng ta cần đặc biệt lưu ý đồng bào về gần như một chiến dịch bươi móc, đánh phá quân lực VNCH, một số tướng lãnh, «cuộc tháo chạy, đào ngũ» v.v……đánh phá một cách hồ đồ, ác ý về một giai đoạn gần nửa thế kỷ trước trong lúc cần tập trung bây giờ, nỗ lực cứu nguy tổ quốc. Những hành động như vậy chỉ có lợi lớn cho cộng sản vì Quân Lực VNCH là bộ phận quan trọng của VNCH mà đông đảo quần chúng ở VN đang hoài vọng, và thế giới đang lưu tâm trong cục diện căng thẳng của địa chính trị vùng Biển Đông và Đông Nam Á.

 

Thông tư này cần được quí vị, quí bạn chấp hành nghiêm chỉnh và phổ biến cho tất cả các cán bộ của chúng ta để hướng dẫn mọi công tác .

 

Hải ngoại, ngày 18 tháng 6, 2019

 

LeTrongQuat

Luật Sư Lê Trọng Quát

----------o0o-----------