Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng Hòa


MỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

-----o0o-----

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Chính Phủ Pháp Ðịnh Việt Nam Cộng Hòa

--------o0o--------

Thông tư của Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định VNCH ngày 13 tháng 8, 2019.

VNCH

Kính gửi:

- Quí vị Tổng, Bộ Trưởng
- Quí vị Phụ tá Thủ Tướng Chính Phủ
- Quí vị Cộng sự viên Chính Phủ
- Đồng kính gửi quí vị Cố Vấn Chính Phủ VNCH

Trích yếu : Các mục tiêu và thực trạng địa chính trị.

Sau một thời gian khá dài, từ cuộc xâm lăng của cộng sản Bắc Việt tháng tư 1975, cuộc tranh đấu của đồng bào Miền Nam Việt Nam đã trở thành cuộc tranh đấu chung của đồng bào Việt Nam, trong và ngoài quê hương, chống cộng sản độc tài, toàn trị, cam tâm chịu khuất phục trước Trung Cộng đang từ từ thôn tính nước ta, biến nước ta thành một vùng tự trị của chúng, như Tây Tạng, Tân Cương. Các hành động trắng trợn lấn chiếm lãnh hải của ta đã dọn đường cho sự thi hành hiệp ước Thành Đô 1990.

Cục diện chính trị trong vùng Đông- Nam Á nói riêng và Đông Á- Thái Bình Dương nói chung cũng biến chuyển mạnh so với các thập niên trước, từ khi Trung Cộng đánh chiếm các đảo của các nước trong Vùng Đông Nam Á bất chấp luật pháp quốc tế, các phán quyết của Tòa án trọng tài theo Luật Biển 1982 (UNCLOS), bất chấp các yêu cầu, can thiệp của Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và các quốc gia trong Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Chúng còn ngoan cố kiểm soát vùng lưu thông hàng hải và hàng không của vùng chiến lược ở Biển Nam Hải và «tự thiết lập» Vùng Lưỡi Bò gồm hải phận của nhiều nước trong vùng.

Việt Nam chúng ta nằm ngay trong vùng bị Trung Cộng khống chế và hiện nước chúng ta là mục tiêu số một cận kề nhất với chúng.

Thực trạng địa-chính trị từ nhiều chục năm nay và càng ngày càng sôi nổi này đã đương nhiên biến chuyển mục tiêu tranh đấu của chúng ta và của đồng bào cả nước ở quê hương và hải ngoại.

Cuộc tranh đấu giành lại «quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam VN» qui định trong Hiệp Định Paris 1973 phải và đã trở thành cuộc tranh đấu cho «Quyền Tự Quyết của Dân Tộc Việt Nam», danh xưng của «Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết Việt Nam» mà tôi đã thành lập từ nhiều năm trước.

Cuộc tổng tuyển cử của nhân dân Miền Nam Việt Nam để quyết định tương lai chính trị của Miền Nam Việt Nam dự liệu trong HĐ Paris cũng trở thành cuộc tổng tuyển cử của toàn dân nước Việt để quyết định chế độ chính trị của nước Việt Nam. Và «sự thống nhất nước Việt Nam qua một tiến trình thương thảo…» qui định trong HĐ Paris cũng đương nhiên không áp dụng nữa vì Việt Nam đã trở lại một quốc gia trải dài từ Ải Nam Quan đến mủi Cà Mâu như tổ tiên của chúng ta để lại, bị gián đoạn bởi 30 năm ( 1945-1975) bạo động và chiến tranh do Cộng sản gây nên.

Với những biến chuyển mục tiêu ghi trên, cuộc tranh đấu của Chính phủ PĐVNCH nhằm thực hiện một chế độ dân chủ, tự do ở quê hương gồm hai mặt giáp công :

1- Ở trong nước, góp sức cùng đồng bào đứng lên tranh đấu, vận động Quân Đội Nhân Dân và Công An đứng về phía đồng bào đặng thực hiện cuộc cách mạng dân chủ hóa Việt Nam.

2- Ở hải ngoại, vận động các nước dân chủ, đứng đầu là Hoa Kỳ, thi hành Hiệp Định Paris 1973 mà họ đã ký kết cùng VNCH.

Thật vậy, các mục tiêu đặt định đều hoàn toàn phù hợp với Hiệp Định Paris ngày 27 tháng 1 và Định Ước ngày 2 tháng 3, 1973. Chúng ta tích cực vân động các nước ký kết thi hành các cam kết của chính họ, đặc biệt các điều khoản qui định «sự công nhận long trọng và tôn trọng nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam…».

Một hiệp ước quốc tế đã được ký kết bởi các quốc gia liên hệ tự nó có hiệu lực ràng buộc các phe phải thi hành theo công pháp quốc tế.

Công ước Vienne ngày 23 tháng 5, 1969 về Luật pháp áp dụng cho các hiệp ước quốc tế được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận, cũng qui định rõ tính cách bắt buộc các quốc gia ký kết một hiệp ước quốc tế phải thi hành hiệp ước, ở «điều 26 : Pacta sunt servanda» có nghĩa là : các hiệp ước phải được tôn trọng đúng mức.

Thiết tưởng cần nhắc lại : Hiệp Định Paris 1973 vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực thi hành vì một hiệp ước quốc tế không bị trước tiêu bởi thời gian, không bị xem như lỗi thời, bỏ quên vì theo luật pháp, yếu tố chính của sự lỗi thời, bỏ quên, là không phe nào của hiệp ước nhắc đến nó nữa trong lúc Chính Phủ VNCH đã tố cáo với các nước ký kết, với Liên Hiệp Quốc, các vi phạm trầm trọng Hiệp Định bởi Cộng sản (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam). Sự tố cáo các vi phạm và đồng thời đòi thi hành các cam kết của các quốc gia minh thị trong Hiệp Định được tiếp tục mãnh liệt và liên tục bởi đại đa số ngườii Việt ở hải ngoại và đặc biệt, bởi các thành viên của Chính phủ VNCH lưu vong, bởi Chính phủ Pháp Định VNCH kế tục Chính Phủ VNCH tiền nhiệm.

Mặt khác, Lộ trình dân chủ hóa của Chính phủ PĐVNCH gửi Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam ngày 20 tháng 10, 2018 nhằm mục đích trên với ước vọng rút ngắn con đường tranh đấu, đồng thời tiết kiệm được những hao tổn của một cuộc cách mạng và bảo đảm được sự đại đoàn kết dân tộc sau khi đất nước đã được dân chủ, tự do, để cứu nguy tổ quốc và hưng phục quốc gia.

Bây giờ, hơn lúc nào cả, đảng Cộng Sản Việt Nam phải đảm nhận trách nhiệm của mình trước quốc dân đồng bào và lịch sử.

Hải ngoại, ngày 13 tháng 8, 2019.
Thủ Tướng Chính Phủ.

VNCH

Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định VNCH

----------o0o-----------