Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng HòaMỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Chính Phủ Pháp Ðịnh Việt Nam Cộng Hòa

--------o0o--------

THƯ GỬI TT HOA KỲ JOE BIDEN

Bản tiếng Việt

Vietlist.us


TTCP.07.2021


Kính gửi Ngài Tổng Thống Joseph R. Biden
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
1600 Đại lộ Pennsylvania

Hoa-Thịnh-Đốn

Kính thưa Tổng Thống,

Trong văn thư ngày 25 tháng 2, 2021, chúng tôi đã hân hạnh kính gửi đến Ngài lời chúc mừng Ngài được quốc dân tín nhiệm vào ngôi vị lãnh đạo thứ 46 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Tiếp đến, chúng tôi rất vui mừng và an tâm được biết trong chính sách đối ngoại đa phương của Ngài với thế giới, lập trường của Hoa kỳ trước mưu đồ bành trướng bằng vũ lực của Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa, rất rõ ràng, cứng rắn, được lưỡng đảng Dân Chủ và Cộng hòa chấp nhận và thế giới dân chủ, tự do hoan nghênh.

Dân tộc Việt Nam chúng tôi rất vui mừng vì mục tiêu xâm lăng số 1 của chúng là nước chúng tôi từ ngày Mao Trạch Đông bá chủ Trung Hoa lục địa tháng 10, 1949. Từ ngày ấy, quân đội rất thô sơ của Cộng sản Bắc Việt Nam đã được họ Mao huấn luyện, trang bị, nuôi dưỡng và nhồi sọ, trở thành một lực lượng tiền phong của Cộng sản quốc tế có nhiệm vụ xích hóa ba nước Đông Dương : Việt Nam, Ai Lao và Cao Miên.
Từ đấy, quốc gia Việt Nam chúng tôi biến thành một dải đê ngăn chặn làn sóng đỏ cuồn cuộn đổ về hướng Nam. Chiến tranh Đông Dương như thường được gọi, và tiếp theo là Chiến tranh Việt Nam đã biến đất nước chúng tôi thành một bãi chiến trường.
Chúng tôi tin chắc Ngài đã thừa hiểu, qua kinh nghiệm quí báu của các thập niên Ngài tham dự các cấp lãnh đạo thượng từng của Hoa Kỳ, hoàn cảnh bi đát của nước Việt Nam chúng tôi, nạn nhân của hai đảng Cộng sản Trung Hoa và Việt Nam từ ba phần từ thế kỷ nay.

Tôi chỉ xin ghi vài mốc thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng:
-Tháng 8, 1945, nước Việt Nam đã được hoàn toàn độc lập ngay sau khi Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh và giao trả chủ quyền, độc lập và thống nhất cho Vua Bảo Đại của quốc gia Việt Nam. Công Sản Việt Nam đã thừa cơ hội buổi giao thời, cướp chính quyền như Cộng sản đã cướp chính quyền ở nhiều nước sau Đệ Nhị Thế Chiến.

-Ngày 20 tháng 7, 1954, Hiệp Định Genève được ký kết, chấm dứt cuộc chiến tranh mệnh danh Chiến tranh Đông Dương mà Cộng sản Việt Nam được Cộng sản Trung Hoa hỗ trợ toàn diện, mưu đồ nhuôm đỏ cả Đông Dương gồm ba nước Việt Nam, Lào và Cao Miên. Thi hành Hiệp Định Genève, nước Việt Nam tạm thời chia làm hai phần: Miền Bắc do chế độ cộng sản dưới danh hiệu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) quản trị và Miền Nam do Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam (CPQGVN) quản trị. CPQGVN do ông Ngô Đình Diệm lãnh đạo không ký Hiệp Định vì không chấp nhận sự chia đôi đất nước để giao một nửa tức Miền Bắc cho cộng sản Bắc Việt.

-Năm 1956, Cộng Sản Bắc Việt tức VNDCCH đòi tổng tuyển cử để thống nhất đất nước nhưng CPQGVN đã trở thành Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa (CPVNCH ) tháng 10, 1955) - bác bỏ vì CPQGVN không ký Hiệp Định Genève và vì VNDCCH đã áp dụng một chế độ độc tài khắc nghiệt không thể thực hiện một cuộc tổng tuyển cử tự do được.
Một bằng cớ bi thảm được thế giới khám phá và chính ngay chủ tịch VNDCCH phải thú nhận và xin lỗi dân chúng là hơn 150.000 người vô tội đã bị giết trong cuộc đấu tố cải cách ruộng đất từ năm 1953 đến 1956 ở Miền Bắc Việt Nam.

-Năm 1959, Cộng Sản Bắc Việt (VNDCCH) khởi động cuộc chiến tranh thứ hai, gọi là « Cuộc chiến tranh Việt Nam » bất chấp Hiệp Định Genève 1954 mà chúng đã ký kết. Hơn ba triệu người Việt đã thiệt mạng và 57.000 binh sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến này để giúp quân đội và nhân dân Miền Nam chống quân xâm lăng Miền Bắc được Khối Cộng sản Nga Sô, Trung Cộng hổ trợ toàn diện, và để đồng thời ngăn chận làn sóng đỏ tràn xuống Đông Nam Á Châu.

-Ngày 27 tháng 1, 1973 Hiệp Định Paris được bốn phe ký kết : Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (do Cộng sản Bắc Việt tạo nên), nhằm « Chấm dứt chiến cuộc và tái lập hòa bình ở Việt Nam ». Định Ước ngày 2 tháng 3 tiếp theo được ký kết giữa 12 chính phủ gồm 4 chính phủ ký trong Hiệp Định và 8 chính phủ khác: Anh, Pháp, Canada, Trung Cộng, Nga Sô, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Nam Dương, cùng ký trước sự hiện diện của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc.

-Hiệp Định Paris vừa được ký thì ngày hôm sau Cộng sản đã vi phạm vì chúng đã có mặt hơn 100.000 quân ở Miền Nam từ lâu nhưng Hiệp Định không buộc chúng phải rút về Miền Bắc trong lúc binh sĩ Hoa Kỳ và Đồng Minh ở Miền Nam phải rút khỏi Miền Nam trong vòng 60 ngày và họ đã thi hành nghiêm chỉnh.

Mặc dầu Ủy Ban kiểm soát đình chiến đã nhiều lần tố cáo các vi phạm của CS Bắc Việt, chúng vẫn công khai đổ quân vào Miền Nam, tăng cường cuộc chiến tranh xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa với sự viện trợ quân sự tối đa của Trung Cộng và Nga Sô.
Trong lúc ấy, Hoa Kỳ vẫn không thi hành điều cam kết của Tổng Thống Nixon là sẽ can thiệp nếu quân đội CSBV tấn công quân đội VNCH vi phạm HĐ Paris. Chiến sĩ VNCH đã phải chiến đấu đơn độc một mình chống lại quân đội Bắc Việt được toàn khối Cộng sản quốc tế hỗ trợ tối đa, lại còn bị cắt hết viện trợ quân sự của Hoa kỳ.

Trong cuộc chiến tự vệ, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chứng tỏ cao độ khả năng và tinh thần chiến đấu đạt được nhiều thắng lợi lớn, điển hình trong chiến dịch Đông-Xuân 1968-1969, trong vụ tái chiếm Cổ thành Quảng Trị, trong vụ đánh tan nhiều sư đoàn địch ở An Lộc trong Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 khiến nhiều tướng lãnh và báo chí Hoa Kỳ phải khâm phục .
Thế nhưng, thưa Tổng Thống, một nước nhỏ đơn độc, Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi, làm sao chống được lâu dài hai đại cường của thế giới cộng sản đang hồi hùng mạnh nhất mà chính Hoa Kỳ vĩ đại cũng phải kiêng dè !

Ngày 30 tháng 4, 1975, bức màn sắt đã rủ xuống bao trùm đất nước chúng tôi để che đậy một cảnh tượng trả thù lớn nhất trong lịch sử cận đại: non nửa triệu công chức, quân nhân, nhà giáo, văn nghệ sĩ, ký giả, bị giam cầm có người hơn 18 năm trong các nhà giam được gọi một cách giả dối là trại cải tạo.

Nhân quyền, tự do, dân chủ bị tước đoạt trong non nửa thế kỷ nay. Quyền tự quyết của dân tộc chúng tôi bị thủ tiêu.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự đặt mình lên trên toàn dân và Nhà Nước: Hiến Pháp năm 2013 hiện hành của Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa: điều 4 khoản 1 qui định “Đảng Cộng sản Việt Nam……………………lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà Nước và xã hội ”.
Tập trung xong tất cả mọi quyền hành trong tay bằng một hiến pháp không giống với bất cứ hiến pháp nào của thế giới văn minh ngày nay, Đảng Cộng sản còn trói buộc nước Việt Nam trong một tư thế cô lập hoàn toàn để làm một con mồi sẵn sàng cho Trung Cộng thôn tính với sự chấp nhận 4 KHÔNG của chúng áp đặt ghi rõ trong “Sách Trắng của bộ Quốc Phòng” VNXHCN năm 2019:

1- Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự,
2- Không liên kết với nước này để chống nước kia,
3- Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác,
4- Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Sự trói buộc như đối với một chư hầu còn được kéo dài vô hạn định qua 16 chữ vàng do Trung Cộng và Việt Cộng ghi khắc:
Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan nghĩa là sông núi gắn liền cùng chung lý tưởng, hoà nhập văn hoá, có chung định mệnh được dịch là”Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai".

Tình trạng lệ thuộc mất chủ quyền và độc lập này đã làm cho dân chúng và ngay cả nhiều tướng lãnh và Quân Đội Nhân Dân Việt Nam cùng một số tướng và sĩ quan của Công An Nhân Dân công khai phẫn nộ và phản đối các lãnh đạo trong bộ Chính Trị đảng Cộng sản đã tuân lệnh của Trung Cộng, mở cửa cho chúng thôn tính đất nước trong một tương lai không xa . Ký ức 1000 năm Bắc thuộc - Việt Nam bị Trung Hoa đô hộ- không bao giờ mờ phai trong trí nhớ của người dân.

Giờ đây, đại đa số dân chúng Việt Nam đều âm thầm hay công khai quyết tâm thay đổi chế độ Xã hội Chủ nghĩa mà đảng Cộng sản đã áp đặt quá lâu trên đất nước, gây quá nhiều tang tóc, hận thù, ngăn chặn bước tiến của dân tộc trong ba phần tư thế kỷ nay.

Thể hiện ý chí của dân tộc, nối tiếp công cuộc tranh đấu của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa tiền nhiệm năm 1975 giành lại quyền tự quyết của nhân dân bị Cộng sản cướp đoạt, Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi trân trọng thỉnh cầu Tổng Thống hỗ trợ nhân dân Việt Nam khôi phục lại chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ qua một cuộc tổng tuyển cử tự do, quốc tế giám sát như Hiệp Định Paris ngày 27 tháng 1 và Định ước kế tiếp ngày 2 tháng 3, 1973 đã qui định và Chính Phủ Hoa Kỳ cùng Chính Phủ VNCH tiền nhiệm của chúng tôi đã ký kết với 10 chính phủ khác, đồng thời cam kết tôn trọng và thực thi các quyền căn bản của nhân dân Việt Nam như vừa kể trên.

Hành động của Tổng Thống chứng tỏ sự tôn trọng luật pháp quốc tế mà đại cường Hoa Kỳ luôn luôn chứng tỏ, vừa trả lại công lý cho dân tộc Việt Nam bị tước đoạt nhân quyền và dân quyền trong các thập niên qua.Liên minh các nước từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương đanh hình thành cũng chắc chắn có thêm một quốc gia Việt Nam hơn 100 triệu người cùng chung một lý tưởng tự do, ở ngay vị trí chiến lược của một tiền đồn chống mưu đồ bành trướng của Trung Cộng về hướng Nam.Chúng tôi mong ước Liên minh sẽ là một Tổ chức Liên – Phòng Đông-Nam - Á mới ( LPĐNA - South East Asia Treaty Organization) để bù đắp tình trạng quá yếu kém của Hiệp Hội các nước Đông Nam Á (HHNĐNA-Association of SouthEast Asian Nations) không chung sức nổi để đối phó với Trung Cộng.

Mặt khác, nếu đã có một Tổ chức Hiệp Ước Bắc Đại –Tây- Dương (TCHƯBĐTD- North Atlantic Treaty Organization) đã bảo vệ hữu hiệu các nước Phương Tây trong suốt cuộc chiến tranh lạnh chống Đế quốc Nga Sô thì hơn bao giờ cả, cần hình thành sớm một Tổ chức LPĐNA mới để bảo vệ các nước Đông Á - Thái Bình Dương, một vùng quan trọng mọi mặt đang bị ba chế độ cộng sản Á Châu: Bắc Hàn, Trung Cộng, Việt Cộng khống chế, đàn áp một tỳ rưởi người và đe dọa an ninh và hòa bình trong toàn vùng.

Kính thưa Tổng Thống,
Thượng Đế đã trao phó cho Hoa Kỳ một sứ mệnh cao quí và nặng nề: gánh phần lớn trong sự nghiệp bảo vệ tự do và hòa bình cho nhân loại. Trong trọng trách lớn lao của Tổng Thống và trước hiện tình sôi động ở Đông Á –Thái Bình Dương, giải pháp dân-chủ hóa Việt Nam sẽ biến Việt Nam XHCN thành một quốc gia hùng mạnh cùng chung một lý tưởng và mục đích với Liên minh, bảo vệ an ninh và hòa bình cho toàn vùng trọng yếu này của thế giới.

Sự hỗ trợ giải pháp chính trị tích cực này của Tổng Thống còn là một minh chứng Hoa Kỳ luôn luôn đứng về phía các dân tộc bị áp bức, đặc biệt với một dân tộc đã chia xẻ với nhân dân Hoa Kỳ nhiều hy sinh vô giá trên một đoạn đường dài đầy chông gai của lịch sử.
Với niềm tin ấy, và hôm nay, ngày trọng đại nhất của lịch sử Hoa Kỳ, tôi trân trọng đạo đạt lên Tổng Thống nguyện vọng thiết tha của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam và của Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa mong được Ngài hỗ trợ cuộc tranh đấu của chúng tôi cho một nước Việt Nam tương lai tự do, dân chủ, an lạc, hòa bình, góp phần xứng đáng với cộng đồng quốc tế.
Kính xin Tổng Thống thể nhận nơi đây lòng tri ân sâu xa của dân tộc Việt Nam và của Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi.

Hải ngoại, ngày 4 tháng 7, 2021
Thủ Tướng Chính Phủ

Vietlist.us


Lê Trọng Quát
Nguyên Đệ Nhất Quốc Vụ Khanh
Hội Thẩm Viện Bảo Hiến VNCH

************************************

IN ENGLISH

Vietlist.us


POB 14572 Minneapolis, Minnesota 55414 USA TTCP-07.21

His Excellency Joseph R. Biden
President of the United States of America
The White House
1600 Pennsylvania Avenue
Washington, DC.20500-003


Dear Mr. President,
In our letter dated February 25, 2021, we had the honor to extend our congratulations to you on your national trust on the 47th leadership position of the United States of America.
It follows that we are so pleased and reassured to learn that in your multilateral foreign policy to the world, the US position against the People's Republic of China's attempt to expand by force is clear, tough, bipartisan, accepted and welcomed by the free and democratic world.
Vietnamese people are happy because Vietnam is the first target for invasion by China since the day Mao Zedong took over mainland China in October 1949. From that day on, North Vietnam, with a very rudimentary army, was trained, equipped, nurtured and indoctrinated by the Mao family, becoming a vanguard force of international Communism tasked with chaining the three Indochinese countries: Vietnam, Laos and Cambodia.
Since then, our country Vietnam has turned into a dike to prevent the red wave from rolling to the south. The Indochina War as it was commonly called, and the subsequent Vietnam War, turned our country into a battlefield.
We are sure that you understand, through the valuable experience of the decades you served as the top leaders of the United States, the tragic situation of our country, Vietnam, the victim of the two communist parties of China and Vietnam for over three parts of this century. I would just like to note a few important milestones:

-In August 1945, Vietnam was completely independent right after Japan surrendered to the Allies and handed over sovereignty, independence, and unity to Emperor Bao Dai of the State of Vietnam. The Vietnamese Communists took advantage of that opportunity to seize power as the Communists took power in many countries after World War II.

-On July 20, 1954, the Geneva Agreement was signed, ending the war, the so-called Indochina War, in which the Vietnamese Communists were fully supported by the Chinese Communists that is plotting to dye Indochina red, including Vietnam, Laos and Cambodia. Implementing the Geneva Agreement, Vietnam was temporarily divided into two parts: the North controlled by the communist regime under the title of the Democratic Republic of Vietnam (DRV) and the South managed by the State of Vietnam Government. The State of Vietnam led by Mr. Ngo Dinh Diem, did not sign the Agreement because it did not accept the division of the country in order to hand over the North to the North Vietnamese rebels.

-In 1956, the North Vietnamese Communists, the DRV, demanded a general election to unify the country but South Vietnam, renamed as Republic of Vietnam (GVN) in October 1955), rejected their demand because the Republic of Vietnam did not sign the Geneva Agreement and because The DRV adopted a harsh dictatorship in North Vietnam that could not hold a free general election.

A tragic piece of evidence discovered by the world and the President of the DRV himself confessed and apologized to the people that more than 150,000 innocent people were killed during the land reform campaign from 1953 to 1956 in North Vietnam.

-In 1959, the North Vietnamese Communists (DCP) started the second war, the so-called "Vietnam War”, despite the 1954 Geneva Agreement that DCP had signed with Great Britain, France, the United States, India. India, Poland, Hungary, Russia, People's Republic of China. More than three million Vietnamese and 57,000 American soldiers died in this war to help the South Vietnam army and people fight the invaders from the North, which was fully supported by the Communist Bloc of Russia, the Soviet Union, and China, and to prevent the red wave from spilling over into Southeast Asia.

-On January 27, 1973, the Paris Agreement was signed by four factions: the United States, the Republic of Vietnam and the Democratic Republic of Vietnam, the Vietnamese Communist Liberation Front (created by the North Vietnamese Communists), for « ending the war and restoring peace in Vietnam”.
The next March Agreement was signed on March 2, 1973, between 12 governments, including 4 signing governments in the Paris Agreement and 8 other governments: Great Britain, France, Canada, China, Russia, Poland, Hungary, Indonesia, jointly signed in the presence of the Secretary-General of the United Nations.

-The Paris Agreement was just signed, the next day the Communists violated because they had more than 100,000 troops in the South long ago, but the Agreement did not force them to withdraw to the North while the US and Allied troops in the South had to withdraw from the South within 60 days and they strictly implemented it.
Although the International Armistice Control Committee repeatedly denounced the North Vietnamese Communists' violations, they still openly poured troops into the South, intensifying the war of invasion of the Republic of Vietnam with the utmost military aid of China and Russia.
Meanwhile, the United States still did not fulfill President Nixon's commitment to intervene if the NVA troops attacked the South Vietnamese army in violation of the Paris Agreement. The Republic of Vietnam armed forces had to fight alone against the North Vietnamese army with maximum support from the entire international Communist bloc and were cut off from all US military aid.
In the war of self-defense, the army of the Republic of Vietnam demonstrated its high ability and fighting spirit to achieve many great victories, typically in the 1968-1969 Winter-Spring campaign, in the recapture of the Quang Tri Citadel; in defeating many enemy divisions at An Loc; in the Red Summer of 1972, which made many American generals and the press admire.
However, Mr. President, how can a small and lonely country, our Republic of Vietnam, resist for long the two great powers of the communist world that are recovering at their strongest, which the great United States also ought to be wary of?
On April 30, 1975, the iron curtain fell over our country to cover up the biggest revenge scene in modern history: half a million civil servants, soldiers, teachers, writers and artists, journalist, imprisoned for more than 18 years in prisons falsely called re-education camps.

Human rights, freedom, and democracy have been taken away for less than half a century. Our people's right to self-determination has been abolished.
The Vietnamese Communist Party has put itself above the people and the State: the current 2013 Constitution of Socialist Vietnam: Article 4, Clause 1, stipulates “The Communist Party of Vietnam…taking Marxism-Leninism and Ho Chi Minh's thought as the ideological foundation and the leading force for Vietnam and society".
Concentrating all powers in one hand with a constitution unlike any in the civilized world today, the Communist Party also binds Vietnam in a position of complete isolation to become a ready prey for Chinese annexation with their 4 NO's acceptance clearly stated in the "2019 Handbook of the Ministry of Defense" Socialist Republic of VN (SRVN):

1-SRVN does not advocate nor join the military alliance,
2-SRVN does not associate with one country to fight against another,
3- SRVN does not allow foreign countries to set up military bases nor use Vietnam's territory to fight other countries,
4 -SRVN does not use force nor threaten to use force in international relations.

The bondage like that of a vassal is extended indefinitely through the 16 golden letters inscribed by the Chinese Communists and the
Vietnamese Communist (Viet Cong)
“The mountains and rivers are interrelated, Ideals are compatible, Cultures are similar, Destiny is related, meaning that rivers and mountains are associated with the same ideals, cultural integration, and common destiny (1) which is translated as "Friendly neighbor", comprehensive cooperation, long-term stability, looking to the future."

This state of dependence and loss of independence has caused the people and even many generals and soldiers of the People's Army of Vietnam and some generals and officers of the People's Security to openly protest and protest the Leaders in the Communist Party's Politburo have obeyed China's orders, opening the door for them to take over the country in the not- too-distant future. The memory of 1000 years of Northern domination - Vietnam was colonized by China - never fades in the people's memory.
At the present time, the majority of the Vietnamese people determine secretly or openly to change the socialist regime that the Communist Party has imposed on the country for so long, causing too much mourning, hatred, and blocking the progress of the nation for three quarters of a century.
Expressing the will of the nation, following the struggle of the previous Republic of Vietnam Government in 1975 to regain the people's right to self-determination robbed by the Communists, the Republic of Vietnam Government de Jure cherishes respectfully request the President to assist the Vietnamese people in restoring their sovereignty, independence and territorial integrity through a free, internationally-supervised general election such as the January 27 Paris Agreement and the subsequent Act on March 2, 1973, and the US Government and our predecessor Republic of Vietnam Government signed with 10 other governments, and committed to respect and enforce the basic rights of the Vietnamese people. as mentioned above.

The President's action demonstrates the respect for international law that the great power of the United States has always demonstrated, while also returning justice to the Vietnamese people deprived of their human and civil rights over the past decades. Countries from the Indian Ocean to the Pacific Ocean are forming, there is also a country of Vietnam with more than 100 million people sharing the same ideal of freedom, in the strategic position of an anti-expansion outpost.

We wish that the Alliance would be a new South-East Asia Treaty Organization (SEATO) to compensate for the too weak status of the Association of East Asian Nations. The Association of South- East Asian Nations (SEAN) is unable to join forces to deal with China.
On the other hand, if there had been a North Atlantic Treaty Organization (NATO) that effectively protected Western countries during the cold war against the Russian Empire, it would have never been more obvious, soon became a new Southeast Asian Nations to protect East Asia - Pacific countries, an important area in all aspects being controlled by three Asian communist regimes: North Korea, China, and Viet Cong oppressing a billion and a half people and threatening the security and peace of the whole region.

Dear Mr. President,
God has entrusted the United States with a noble and burdensome mission: to bear the bulk of the cause of defending freedom and peace for mankind. In the great responsibility of the President and in the face of the exciting situation in East Asia and the Pacific, the democratization solution of Vietnam will turn Socialist Vietnam into a powerful nation that shares the same ideals and goals with the alliance that protects security and peace for this vital part of the world.

Your support for this active political solution would prove that the United States always stands on the side of the oppressed peoples, especially with a people that has shared with the American people many sacrifices and sacrifices on a long, thorny stretch of history.
With that firm belief, on this greatest day of the American history, I respectfully convey to the President the ardent aspiration of the vast majority of the Vietnamese people and of the Republic of Vietnam Government de Jure, hoping that you will support our struggle for a free, democratic, peaceful and prosperous Vietnam that could make a worthy contribution to the international community.
We are much obliged to you and will never forget what you will do for us

July 4, 2021
Most respectfully,
The Prime Minister

Vietlist.usLe Trong Quat
Former Premier Minister of State
Justice to the Constitutional Court, Republic of Vietnam

***********************************

Par français

• Xin bấm vào đây để đọc.

Hải ngoại 04 tháng 7, 2021

----------o0o-----------