Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng Hòa


MỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

-----o0o-----

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Chính Phủ Pháp Ðịnh Việt Nam Cộng Hòa

--------o0o--------

Thông Điệp 20 tháng 10, 2018.
Lộ trình dân chủ hóa Việt Nam.

HL


Kính gửi ông Tổng Bí Thư và quí vị Ủy Viên
Bộ Chính Trị Đảng Cộng sản Việt Nam

Đồng kính gửi các vị chỉ huy Quân Đội và Công An Nhân Dân

Chủ đề : Đề nghị cùng thực hiện giải pháp dân-chủ-hóa để phát triển quốc gia và cứu nguy tổ quốc .

Thưa quí Vị,

Trước nguy cơ Hán hóa gần kề và tình trạng căng thẳng trong vùng Đông Nam Á trực tiếp đe dọa vận mệnh của đất nước chúng ta, Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa và Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết Việt Nam mà tôi thay mặt, trân trọng bằng thông điệp này chuyển đến quí vị nỗi lo âu tột cùng của đồng bào trong nước và ở hải ngoại.

Qua các cuộc biểu tình và phản ứng sôi động liên tiếp từ Bắc chí Nam của đông đảo dân chúng, chắc chắn quí vị đã tường tận và nhiều lúc đã ra lệnh đàn áp dù quí vị thừa biết họ đã hành động vì lòng yêu nước, không thể ngồi yên chờ ngày mất nước.

Tình trạng phân hóa và đối nghịch trong các cơ cấu trọng yếu của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa phát xuất từ sự tranh quyền lãnh đạo đảng Cộng sản của quí vị, sự chống đối công khai và thầm


lặng của nhân dân, đã làm suy yếu trầm trọng khả năng bảo vệ tổ quốc chống quân thù xâm lược.

Mặt khác, đối ngoại, vì lệ thuộc Trung Cộng, quí vị không dám đứng hẵn với các nước, đứng đầu là Hoa Kỳ, đang hình thành vòng cung ngăn chận chiến lược bành trướng của chúng mà nước ta đang là nạn nhân số một.

Nếu kẻ thù của kẻ thù là bạn thì chính quí vị đã không tận dụng được tình trạng đặc biệt thuận lợi này . Chính sách hàng hai cố hữu của quí vị không còn hiệu lực như trong thời chiến tranh lạnh của thế kỷ trước. Thái độ chạy quanh bên này bên kia, sáng Bắc Kinh, chiều Hoa-Thịnh-Đốn không còn ăn khách nữa.

Trước khúc quanh của tình thế đặc biệt này ở Đông Á-Thái Bình Dương, quí vị đã không làm được sự chọn lựa tuyệt đối cần thiết lập trường chính trị của nước ta : phải đứng hẳn trong hàng ngủ các quốc gia dân chủ đang liên kết bảo vệ an ninh, hòa bình trong vùng rộng lớn này của thế giới.

Bởi vị trí chiến lược của nước ta, một bao lơn nhìn ra khúc quanh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nhưng lại sát kề Trung Hoa, Việt Nam ta sẽ gặp khó khăn nếu phải đơn độc chống lại láng giềng phương Bắc đang thực hiện mưu đồ lấn chiếm nước ta và bành trướng thế lực trên toàn cầu.

Thưa quí vị,

Vận mệnh của đất nước đang lâm nguy, chúng ta không được phép chần chờ nữa mà phải cứu nguy tổ quốc bằng mọi giá kể cả hy sinh.

Đây là một sứ mạng, một trọng trách chung của mọi người dân Việt.

Trước hết là trọng trách của quí vị vì quí vị đã lãnh đạo cả nước từ 43 năm nay sau khi bất chấp Hiệp Định Paris 1973 xâm chiếm

Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa tháng tư 1975, đưa đất nước đến tình trạng hiểm nguy ngày nay.

Tiếp đến là sứ mạng của chúng tôi, Việt Nam Cộng Hòa mà Chính Phủ ở hải ngoại tiếp tục cuộc tranh đấu không ngưng nghỉ nhằm quang phục quê hương từ ngày phải ra đi như các quốc gia bị Đức quốc xã chiếm cứ ở Âu Châu trong Đệ nhị Thế Chiến mà nước Pháp là một điển hình.

Chúng ta phải cùng nhau tiến bước trên một lộ trình nhằm thỏa mãn khát vọng tự do, dân chủ của toàn dân và như vậy vừa lòng các nước muốn giúp VN và muốn thấy một nước VN dân chủ, pháp trị, không cộng sản, dứt khoát với Trung Cọng, đứng chung với họ trong một liên minh đang lanh chóng thực hiện để chế ngự nước này.

Chúng tôi đề nghị lộ trình dân-chủ-hóa gồm đại cương các giai đoạn :
  1. Thể chế hiện tại hoàn toàn không thích hợp mà phải trả lại quyền tự quyết cho dân tộc qua các cuộc tổng tuyển cử lập hiến, lập pháp, do quốc tế giám sát, hình thành một thể chế chính trị mới dân chủ, tự do. Cùng với chính quyền đương nhiệm, đồng bào quốc nội, hải ngoại chung sức tổ chức và tham dự cuộc tổng tuyển cử, hình thành một thể chế chính trị kết hợp được toàn dân, huy động được toàn lực quốc gia để cứu nước và tái thiết đất nước.
  2. Tân chế độ tự do, dân chủ, tôn trọng đối lập, ngăn cấm mọi hành vi trả thù, mọi thành phần chính trị, xã hội đều có tiếng nói, không kỳ thị củ, mới, không phân biệt tín ngưỡng, địa phương, sắc tộc.
  3. Quân đội, công an, công chức,chuyên viên, hiện hữu đều được duy trì, hiệu năng hóa, được chỉnh đốn, ngoại trừ những phần tử chống đối cuộc dân- chủ- hóa quốc gia hoặc đã vi phạm trọng tội hình sự.
  4. Để đáp ứng sự đóng góp của đãng Cộng sản vào công cuộc dân- chủ-hóa, tân chính thể cam kết không xử dụng tố quyền đối với các đảng viên cộng sản và họ tự do định đoạt xuất ngoại hay không mà không có một sự cản trở nào.
Trên đây là những điều kiện tuyệt đối cần thiết để công cuộc dân- chủ-hóa thành công, không bạo động, đồng thời bảo đảm được một chu kỳ mới an lạc, dân tộc đại đoàn kết, đủ khả năng bảo vệ tổ quốc và xây dựng một nước VN hùng cường, thịnh vượng.

Để thực hiện công cuộc cứu quốc này, Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa kính đề nghị với quí vị một tiến trình hội đàm, không điều kiện tiên quyết, để cứu xét lộ trình dân-chủ-hóa vừa trình bày.Nơi và ngày hội đàm do hai bên thỏa thuận càng sớm càng tốt trước tình trạng căng thẳng trong vùng Đông Nam Á liên quan trực tiếp đến Việt Nam chúng ta.

Vì quyền lợi tối thương của quốc gia, trước thảm họa tái diễn 1000 năm Bắc thuộc, và để đáp ứng sự mong đợi của toàn dân và sự trông chờ của thế giới để giúp nước ta tự vệ và phát triển hùng mạnh, xin quí vị hãy nhận trách nhiệm của quí vị đối với sự tồn vong của đất nước trước khi quá trể.

Đây là cơ hội cuối cùng để quí vị chọn lựa chính tương lai của quí vị. Lịch sử sẽ phê phán chúng ta nhưng nếu lộ trình dân- chủ-hóa ôn hòa này không được quí vị chấp nhận thì đồng bào sẽ quyết liệt tranh đấu hơn bao giờ cả và những ai đặt quyền lợi bất chính của mình hay quyền lợi của phe đảng mình trên vận mạng của đất nước, chắc chắn sẽ phải đền tội trước quốc dân.


Trong niềm hy vọng nhận được một hồi đáp tích cực từ quí vị, tôi trân trọng kính chào quí vị.

Hải ngoại, ngày 20 tháng 10, 2018
Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa
Chủ Tịch Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết Việt Nam

HL

(Posted By HoangLan)

----------o0o-----------