Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng HòaMỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Chính Phủ Pháp Ðịnh Việt Nam Cộng Hòa

--------o0o--------

Thư gởi Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc

Việt Nam Cộng Hòa
Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định
P. O. Box 14572, Minneapolis, MN 55414- USA
Freedomforvn1975@aol.com

Nhân Kỷ niệm 75 năm bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Kính gởi
Ngài Antonio Guterres
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc

New York, NY 10017

Thưa Ngài:

Vào ngày 10 tháng 12 năm 1948, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua và công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân quyền.

Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc cam kết thúc đẩy sự tôn trọng, tuân thủ áp dụng và phổ biến các nhân quyền cơ bản.

Điều 1 của bản Hiến chương Liên Hiệp Quốc nêu rõ một trong những mục đích của Liên Hiệp Quốc là thúc đẩy và khuyến khích sự “Tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hay tín ngưỡng”.

Bản Tuyên Ngôn nêu rõ một phần rằng “Không ai phải chịu sự tra tấn đối xử bất công, trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục. Không ai có thể bị bắt, giam giữ hoặc lưu đày một cách tùy tiện. Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm hay tín ngưỡng”.

Đảng cộng sản Bắc Việt dùng vũ lực xâm lược, chiếm đóng và cưởng đoạt quyền quản trị hợp pháp của chính quyền miền Nam Việt Nam năm 1975, vi phạm điều 11 Hiệp định Paris ký ngày 27/1/1973 ấn định “Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định các thể chế chính trị tương lai của miền Nam Việt Nam thông qua các cuộc tổng tuyển cử thực sự tự do và dân chủ dưới sự giám sát quốc tế” và vi phạm Điều 21(3) của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền nêu rõ “Ý chí của người dân là cơ sở cho quyền lực của chính phủ; ý chí này sẽ được thể hiện trong các cuộc bầu cử định kỳ và thực sự theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và được tổ chức bằng phiếu kín hoặc bằng các thủ tục bỏ phiếu tự do tương đương”.

Ngày 2 tháng 3 năm 1973, các vị Bộ trưởng Ngoại giao của 12 nước gồm có Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Gia Nã Đại, Cộng hoà Nhân Dân Trung hoa, Việt Nam Cộng Hoà, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Nam Dương, Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hoà Miền Nam VN và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, đã ký kết trước sự chứng kiến của Ngài Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bản văn “Định ước”, khẳng định chủ đích của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam và thủ tục giải quyết nếu có vi phạm.

Điều 2 của Định ước này nêu rõ “Hiệp định đáp ứng nguyện vọng và các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam, và mong muốn hòa bình tha thiết được chia sẻ bởi tất cả các nước trên thế giới. Hiệp định góp phần quan trọng vào hòa bình, quyền tự quyết, độc lập dân tộc và cải thiện quan hệ giữa các nước. Hiệp định và Nghị định thư phải được tôn trọng nghiêm chỉnh và thực hiện nghiêm ngặt”.

Điều 7 (a) quy định “Trong trường hợp có sự vi phạm Hiệp định hoặc Nghị định thư đe dọa hòa bình, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, hoặc quyền tự quyết của người dân miền Nam Việt Nam, các quốc gia ký kết Hiệp định và Nghị định thư sẽ, riêng lẻ hoặc cùng nhau, tham khảo ý kiến của các Bên khác trong Định ước này nhằm xác định các biện pháp khắc phục cần thiết. (b) Hội nghị quốc tế về Việt Nam sẽ được triệu tập lại theo yêu cầu chung của Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thay mặt cho bên ký kết Hiệp định hoặc (c) theo yêu cầu của sáu Bên trở lên của Định ước này.”

Nhà cầm quyền của chế độ độc tài đảng trị Cộng sản Việt nam đã vi phạm tất cả các điều khỏan thượng dẫn kể từ năm 1975. Tuy vậy, các quốc gia liên hệ thường viện dẫn vì lý do chính trị và quân sự quốc tế bất ổn nên chưa giải quyết được vấn đề vi phạm Hiệp Định Ba Lê năm 1973, ẩn ý nầy được thể hiện qua các phúc thư cho Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hoà.

Vì vậy, Chính Phủ Pháp Định VNCH kính yêu cầu Ngài Tổng Thư Ký trợ lực, can thiệp, nhắc nhở, hướng dẫn các Bên ký kết bản Hiệp Định Ba Lê năm 1973, mà vị Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc tiền nhiệm đã thay mặt thế giới chứng kiến các quốc gia ký kết, nhằm thúc đẩy các quốc gia ký kết thực thi những gì họ đã kết ước trên giấy trắng mực đen chiếu theo (1) nguyện vọng của toàn dân Việt Nam muốn thực thi quyền dân tộc tự quyết để tự lựa chọn thể chế chính trị tự do dân chủ thay thế chế độ độc tài đảng trị Cộng sản, (2) chiếu theo Công Ước Vienna về Hiệp ước quốc tế ký kết năm 1969 ấn định “Các hiệp ước quốc tế phải được thi hành” và (3) chiếu theo bản Định ước ngày 2 tháng 3 năm 1973 để triệu tập Hội nghị quốc tế về Việt Nam nhằm nghiêm chỉnh thi hành Điều 11 của Hiệp định Ba Lê như đã quy định: “Nhân dân miền Nam Việt Nam sẽ tự quyết định tương lai chính trị của miền Nam Việt Nam thông qua cuộc tổng tuyển cử thực sự tự do và dân chủ dưới sự giám sát của quốc tế”.

Kính chúc mừng ngài Tổng Thư Ký và Tổ Chức Liên Hiệp Quốc nhân dịp kỷ niệm 75 năm bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ngày 10 tháng 12 năm 2023, một tuyệt tác đáng ghi nhớ của Liên Hiệp Quốc nhằm thăng tiến tinh thần, “Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, đem chí nhân thay cường bạo” trong sứ mệnh xây dựng và bảo vệ hoà bình thế giới.

Xin ơn Trên phù hộ ngài Tổng Thư Ký và quý vị đại diện các quốc gia thành viên.

Kính thư
Ngày 20 tháng 11 năm 2023

Trần Xuân Thời


Bàn sao kính gởi
- Quý vị Đồng hương quốc nội và hải ngoại
-Quý vị Đại sứ của 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc
“Để kính tường” Tự hào là Dân Việt Nam Cộng hoà - xứ Nam kỳ Đàng Trong - Liên bang Đại Nam vĩ đại!

San Jose 20 tháng 11. Nam 2023

----------o0o-----------