Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng Hòa


MỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

-----o0o-----

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Tin Hải Ngoại

;

--------o0o--------

Thư ngỏ của Giáo Sư Lê Nguyễn Công Tâm gởi nhà báo Trần Việt Lê Chân.

Thưa nhà báo Trần Việt Lê Chân.

Mấy tuần rồi, tôi có nghe qua hai lần cuộc mạn đàm của nhà báo TVLC và Học giả Bách Việt. Tôi có đề nghị với Ls. Thọ liên lạc với chị để có một cuộc mạn đàm cho 3 câu hỏi của chị đưa ra cho Học giả Bách Việt có liên quan tới giải pháp của chính phủ pháp định VNCH cho việc tái họp HĐ/Paris. Trong đó có 1 câu hỏi cho cá nhân tôi về "mặt tâm lý". Tôi có gọi phone cho Ls. Thọ khi anh mới trở về nhà sau một tuần du hành ở Cuba. Xin chị chờ Ls. Thọ. Riêng tôi, nếu có dịp phỏng vấn Ls. Thọ, xin chị lập lại câu hỏi nầy và nói tôi chia sẻ như sau: Tôi đã chia sẻ với chị lần trước, tôi không có thì giờ và cảm thấy vô bổ vì:
Các tổ chức mà chị đề cập đến cũng mang danh VNCH, chỉ hô hào chống Cộng mà không có giải pháp cụ thể, rõ ràng, để giải thể bọn cầm quyền CSVN và tổ chức của họ hình thành không có căn bản pháp lý làm sao quần chúng tin được để mà gửi gấm lòng yêu nước và ủng hộ. Nếu như, TT Thiệu còn sống, ông cũng không tự phục hồi chức vị TT của mình được vì ông đã từ chức. Còn người nào tự phòng cho mình là Tổng Thống, Thủ Tướng chính phủ lưu vong đều sai trái cả, không thể chấp nhận lối hình thành theo luật rừng rú như thế. Chính phủ lưu vong phải là chính phủ đó đã từng làm việc trong nước theo hiến định được công pháp quốc tế công nhận; mà họ không có khả năng giữ nước để cho đất nước bị địch xâm chiếm, chạy ra nước ngoài; họ ngồi lại tiếp tục làm việc nước thì chính phủ đó gọi là chính phủ lưu vong hợp pháp, hợp hiến, có tư cách pháp nhân để đi nói chuyện với các nước khác và hành sử liên tục công quyền ngoài lãnh thổ VN trong phạm trù luật pháp quốc tế, chờ cơ hội để lấy lại đất nước, điển hình là chính phủ pháp định VNCH.

Vây thì, chị thử nghĩ xem, chúng tôi ngồi lại với họ, quần chúng xem chúng tôi như cá mè một thứ, tội nghiệp, chúng tôi là tập thể có tri thức!, dù muốn dù không, chúng tôi cũng được quần chúng xếp loại. Chưa kể kinh nghiêm già dặn của nhiều người đã từng làm việc trong chính phủ và quân đội VNCH với cấp bậc cao ở trong nước và nhiều người trẻ có lập trường và thành tích chống Cộng Sản VN, có đạo đức tốt và có học vị cao ở hải ngoại như giáo sư, luật sư, bác sĩ, kỹ sư và học giả v.v... Chúng tôi có đường lối, chủ trương, và giải pháp thực tiễn để giải thể bọn cầm quyền CSVN dựa vào tinh thần Hiệp Đinh Paris. Việc tái họp HĐ Paris có thực hiện được hay không, xin chị mời gọi quần chúng đặt câu hỏi với Ls. Lâm Chấn Thọ. Khuôn khổ bài viết có giới hạn, xin chị hiểu cho.

Thân ái chào và chúc chị luôn vui mạnh.


Gs. LENGUYENCONGTAM

Posted by HL

----------o0o-----------