Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng Hòa


MỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

-----o0o-----

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Tài Liệu Lịch Sử

--------o0o--------

Decreenominating Gov.RVN 2 July 2018

HL

Referring to the Constitution of the Republic of Vietnam dated April 1, 1967 revised by Public Law No 001/74 of January 22, 1974,
Referring to the Decree No.350-TT-SL dated April 14,1975 appointing Mr Nguyen Ba Can to the position of Prime Minister,
Referring to the Declaration dated March 16, 2015 of the Government De Jure of the Republic of Vietnam presided by Mr Le Trong Quat, former Minister of State, Republic of Vietnam,
Considering the need to address the exceptional situation in Vietnam and in the world related to Vietnam,
Decrees :
Art 1 – The De Jure Government of the Republic of Vietnam is composed of the following members of Cabinet:
- Defense Minister: assumed concurrently by Prime Minister
- Foreign Affairs Minister : Professor Le Đinh Thong, Ph.D.
- Justice Minister : Mr Lam Chan Tho, Esq.
- Interior Minister : Mr Tư Tri
- Education Minister : Mr Nguyen Anh Tuan, Ph.D.
- Finances – Economy Minister : Mrs Hoang Thi
- Transport and Public Works Minister: Engineer Nguyen Cuu Long, Ph.D.
- In charge of European Union Minister: Mr Nguyen Nam Long
- In charge of Relations with religions Minister : Mr Dinh Quoc Viet

- Health and Social care Minister : Dr Nghiem Phu
- Youth and Sports Minister : Mr Nam Le
- Labor Secretary of State: Mrs Ngo Diem
- Information Secretary of State : Mr Tran Long
- Women and Family Secretary of State: Mrs Hoàng Lan
- Secretary of State attached to The Prime Minister : Mrs Trang Minh
Art 2 – The Ministers and Secretaries of State take the responsibility for the execution of this Decree.
Republic of Vietnam Overseas, July 2 , 2018
The Prime Minister

HL


Le Trong Quat

(Posted By HoangLan)

----------o0o-----------