Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng Hòa


MỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

-----o0o-----

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Tài Liệu Lịch Sử

--------o0o--------

Bài QUỐC CA VNCH được dịch ra tiếng anh và đã được dùng trên tàu USS MIDWAY

Tiếng Gọi Công Dân (1956 - 1975)

 

Tiếng Gọi Công Dân was a Official National Anthem of the Republic of Vietnam.

(Vietnamese words)

 

Này Công Dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng.

Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.

Vì tương lai Quốc Dân, cùng xông pha khói tên,

Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.

Dù cho thây phơi trên gươm giáo,

Thù nước, lấy máu đào đem báo.

Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy,

Người Công Dân luôn vững bền tâm trí.

Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi

Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời!

Công Dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ!

Công Dân ơi! Mau làm cho cõi bờ

Thoát cơn tàn phá, vẻ vang nòi giống

Xứng danh nghìn năm giòng giống Lạc Hồng! 

 

 

English Translation of the Vietnamese National Anthem

 

Oh citizens! Arise at our Country's call

Of one heart we go forth, sacrificing ourselves with no regrets

For the future of the People, advance into battle

Let us make this Land eternally strong

Should our bodies be left on the battlefields

The Nation will be avenged with our crimson blood

The Race in times of crisis will be rescued

We the People remain resolute in our hearts and minds

Courageously we will fight such that everywhere

The Glory of the Vietnamese resounds for eternity

Oh citizens! Hasten to offer yourselves under the Flag!

Oh citizens! Hasten to defend this Land

Escape from destruction, and bask our Race in glory

Be forever worthy of the Lạc Hồng descendants!

 

***********************************

 

From Luật Sư Nguyễn quốc Lân..

 

Hello Friends,

 

While preparing for the marching bands from La Quinta and Bolsa Grande High Schools to play the Vietnamese National Anthems at the 35th Anniversary of the Fall of Saigon on the USS Midway Carrier in San Diego, I ran across this English translation of the Vietnamese National Anthem. While I sang this anthem countless times, I never had a full grasp of its meaning in English. It really means a lot more to me now that I read the English translation. I would like to share it with you.

 

Please read the lyrics in Vietnamese and in English and try to appreciate what it means to you. Many of us are commemorating the 35th Anniversary of the Day we lost our country, but the fight will continue on in many of us, not so much on the battle fields, but in pursuit of peace, freedom and happiness for our people.

 

It’s what this song is all about. Just something to think about on this special day. Please share this message with your friends if you can.

 

Lan Quoc Nguyen

CPPDVNCH

----------o0o-----------