Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng Hòa


MỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Tài Liệu Lịch Sử

--------o0o--------

Lính Mỹ Dạy Việt Minh 1945: Ông Hồ Tặng Gái, Thuốc Sex; Báo New York Times Tiết Lộ Bí Mật Của Những Người CS Dùng Người

(04/30/2013) (Xem: 3461)

WASHINGTON (VB) -- Ông Hồ Chí Minh đã từng đề nghị cung ứng đàn bà đẹp Việt Nam và thuốc kích dâm cho các lính Mỹ trong đơn vị gián điệp đang huấn luyện các đơn vị quân sự Việt Minh đầu tiên. Bản tin này đăng trên báo New York Times ngày 24-4-2013 ở trang A-17 với tưạ đề “Henry Prunier, 91, Dies; Was Part of U.S. Mission To Train the Viet Minh” (Henry Prunier, 91 tuổi, Chết; Đã Tham Dự Nhóm Công Tác Mỹ Huấn Luyện Việt Minh). Henry Prunier đã dạy cho Tướng Võ Nguey6n Giáp cac1h ném lựu đạn. Lúc đó là tháng 7-1945, sau khi Prunier và 6 lính Mỹ khác nhảy dù xuống một ngôi làng cac1h Hà Nội 75 dặm phía Tây Bắc trong công tác bí mật để huấn luyện một lực lượng thiện chiến gồm 200  du kích Việt Nam về cách sử dụng vũ khí Mỹ để chống lại quân Nhật, lúc đó Nhật đang chiếm Đông Dương. Các lính Mỹ này là thành viên của Office of Strategic Services (OSS), Sở Tình Báo Mỹ thời Thế Chiến 2, muốn nhờ du kích giúp chống lại Nhật. Prunier sinh ở Worcester ngày 9 tháng 10-1921, học ở Đại Học Assumption College nơi hầu hết các lớp dạy bằng Pháp ngữ, nhưng sau 3 năm thì đăng lính vào Bộ Binh. Thấy giỏi ngoaị ngữ, Bộ Binh đưa Prunier vào học tiếng việt ở UC Berkeley, nơi đây Sở OSS tới mời ông và 2 bạn học tham dự chiến dịch nhaỷ toán Đông Dương, nói thẳng với rủi ro 50% là sẽ chết; tất cả đều từ chối. Prunier được gửi tới trường mật mã và dự kiến vào một sư đoàn Bộ Binh để sang Pháp chiến đấu. Nhưng đêm trước khi xuống tàu sang Pháp, ông được lệnh về Washington để vào toán OSS cho công tác đặc biệt, tên mật mã của nhóm là Deer Team (Toán Con Nai). Năm 1995, Prunier có tới thăm Hà Nội, họp mặt với các chiến binh Việt Minh ông từng giúp. Nhận ra ông, Tướng Võ Nguyên Giáp cầm một trái cam và ra vẻ như ném lưụ đạn theo kỹ thuật Prunier đã dạy cho ông. Tướng Giáp nói, “Đúng,  đúng thế.” Đặc biệt, Prunier kể lại, rằng trong khi nhóm lính Mỹ huấn luyện Việt Minh, ông Hồ Chí Minh đề nghị cung ứng đàn bà đẹp Việt Nam và thuốc kích dục Đông y, nhưng nhóm lính OSS từ chối vì quân lệnh cấm. Tuy nhiên, Prunier chấp nhận quà tặng từ ông Hồ là một tấm thảm dệt và sau đó ông đưa về treo ở tường nhà. ( http://vietbao.com/D_1-2_2-282_4-207536/ )

 

"Đặc biệt, Prunier kể lại, rằng trong khi nhóm lính Mỹ huấn luyện Việt Minh, ông Hồ Chí Minh đề nghị cung ứng gái đẹp Việt Nam và thuốc kích dục Đông y, nhưng nhóm lính OSS từ chối vì quân lệnh cấm."

Bác cháu ta cùng là ma cô, bây giờ thì Nguyễn Minh Triết đi rao hàng "Việt Nam ta có nhiều gái đẹp"!

Henry A. Prunier, 91, U.S. Soldier Who Trained Vietnamese Troops, Dies

n

Members of the O.S.S. Deer Team with Viet Minh leaders, including Ho Chi Minh, (standing third from left) during training in 1945. Henry Prunier is fourth from right.

By DOUGLAS MARTIN
Published: April 17, 2013
Henry A. Prunier taught Vo Nguyen Giap, the Vietnamese general who withstood the armies of France and the United States, how to throw a grenade.
http://www.nytimes.com/2013/04/18/world/asia/henry-a-prunier-army-operative-who-helped-trained-vietnamese-troops-dies-at-91.html?_r=1&

World Twitter Logo.

n

Mr. Prunier in 2011 with a commendation from  Vietnam.

The lesson came in July 1945, after Mr. Prunier and six other Americans had parachuted into a village 75 miles northwest of Hanoi on a clandestine mission to teach an elite force of 200 Viet Minh guerrillas how to use modern American weapons at their jungle camp.

The Americans, members of the Office of Strategic Services, the United States’ intelligence agency in World War II, wanted the guerrillas’ help in fighting the Japanese, who were occupying Indochina. The Viet Minh welcomed the American arms in their struggle for Vietnamese independence.

What’s more, in inviting the Americans to his field headquarters, Ho Chi Minh, the Viet Minh leader, could receive medical treatment for his malaria, hepatitis and other ailments. The Americans stayed for two months, and their care may have saved his life.

Mr. Prunier (pronounced PRUNE-yer), who died last month at 91, was a 23-year-old Army private at the time, recruited as a translator because of his language skills. His first assignment was to instruct a diminutive man, known to the Americans as Mr. Van, in the use of American rifles, machine guns, bazookas and other arms.

Mr. Van, who wore a white linen suit, black shoes and black fedora, was actually Mr. Giap, who as a general nine years later would lead North Vietnamese troops to victory at Dien Bien Phu, forcing France from Vietnam, and then fight the United States military to a costly stalemate.

“Giap wanted to know why we lobbed the grenade overhand and what activated the mortar,” Mr. Prunier said in an interview with The Worcester Telegram & Gazette in Massachusetts in 2011. “One time he looked down the barrel of the mortar. I was shocked. His head could have been blown off.”

Mr. Prunier, whose death, on March 17, was not widely reported at the time, lived most of his life in Worcester running his family’s masonry business. He died of congestive heart failure in Beverly, Mass., his daughter-in-law Gloria Prunier said. He was the last living member of that Indochina mission.

Though a footnote in American history, the mission has been hailed in Vietnam as a golden moment of cooperation with the United States. Mr. Prunier’s Army uniform is displayed in the Vietnam Military Museum in Hanoi, and a Vietnamese film team is preparing a documentary about him, “From Henry Prunier’s Memories.”

“It’s odd,” he said. “I’m a hero over there.”

Henry Arthur Prunier was born in Worcester on Sept. 10, 1921. He attended Assumption College, also in Worcester, where most classes were taught in French, but left after three years to enlist in the Army. Recognizing his linguistic skills, the Army sent him to the University of California, Berkeley, to study Vietnamese. There, the O.S.S. approached him and two others for “a voluntary mission into Indochina.” Told there was a 50 percent chance of survival, all said no.

After Berkeley, Mr. Prunier was sent to a cryptology school and scheduled to join an infantry division heading for France. But the night before he was to ship out, he was ordered to go to Washington to join the O.S.S. and take part in a special operations mission, code-named Deer Team.

The Americans were supposed to walk 300 miles from China to the guerrilla base, but the Chinese warned them of a Japanese ambush. So they parachuted in. It was Mr. Prunier’s first jump. He landed in a rice paddy; others got hung up in trees.

Met by guerrillas, the Americans were escorted to a bamboo hut, where they found Ho Chi Minh lying on a mat in a dark corner shaking with a high fever. He introduced himself as “C.M. Hoo.” The team’s medic treated him.

As Ho recovered, he engaged in daily discussions with the Americans. The Viet Minh agreed to gather intelligence, sabotage railroads and rescue downed American airmen. When Ho learned that Mr. Prunier was from Massachusetts, he regaled him with tales of visiting Boston.

While the Deer Team was with the Viet Minh, the Japanese surrendered and the Viet Minh declared Vietnam an independent nation, using language from the Declaration of Independence. Ho gave his American friends a message to forward to President Harry S. Truman asking him to support the Viet Minh against France, which had lost its colonies to Japan during the war and was fighting to take them back. Mr. Truman never replied. The United States backed France.

Some historians have said that by rejecting Ho’s overture the United States squandered an opportunity to build ties with North Vietnam that might have kept Americans out of war two decades later. The counterview is that Ho’s Communist ideology would have inevitably made North Vietnam an enemy by definition.

Mr. Prunier came down somewhere in the middle. “He saw no contradiction between being a Communist and hoping for a democratic way of life for his people,” he said of Ho. “In many ways he was naïve.”

Obeying regulations, the O.S.S. men declined, regretfully, Ho’s offer of pretty Vietnamese women and jungle aphrodisiacs, Mr. Prunier said. But he did accept a tapestry from Ho and later displayed it in his home.

Mr. Prunier is survived by his wife of 62 years, the former Mariette Lague; his daughters, Joanne M. Green and Dianne M. Behnke; his sons, Raymond and Donald; 12 grandchildren; and four great-grandchildren.

In 2011, Mr. Prunier was awarded the Bronze Star for his long-ago exploits. That year, Assumption College granted him the bachelor’s degree he had been unable to finish. (He completed one at the University of Massachusetts after the war.)

In 1995, Mr. Prunier returned to Hanoi for a reunion with some of the surviving Viet Minh he had helped. Recognizing him, General Giap picked up an orange and displayed the grenade-lobbing technique Mr. Prunier had taught him.

“Yes, yes, yes!” the general exclaimed.

 

----------o0o-----------