Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng Hòa


MỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

-----o0o-----

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Phát Thanh Hải Ngoại

--------o0o--------

Buổi nói chuyện của LS Lê Trọng Quát ngày chủ nhật 15/3 vừa qua trên Đài Việt Nam Hải Ngoại.

Nghe sau, bấm: www.radiovnhn.com/
- và bấm tiếp: Thời biểu - Chủ Nhật - Âu Châu Hải Ngoại.

Hiệp Định Paris 27/1/1973 dưới mọi khía cạnh : công pháp quốc tế, chính trị và địa chính trị đồng thời phản biện dứt khoát trên căn bản pháp luật quốc tế, chính trị và thực tế, tất cả các luận điệu phủ nhận giá trị bây giờ của HĐ và khả năng của HĐ đóng góp vào công cuộc tranh đấu của đồng bào trong nước và ở hải ngoại cho một Việt Nam tương lai tự do, dân chủ.

Tiên liệu những khó khăn và chướng ngại sẽ gặp cũng như nhiều cuộc vận động thi hành HĐP đã gặp trước đây nhưng không phải vì vậy mà không tiếp tục các nổ lực và sáng kiến vận động thực thi HĐ và Niên Trưởng kêu gọi đồng bào tích cực hổ trợ cuộc vận động ký thỉnh nguyện thư lần này của LM Bùi Phong, Ls Lâm Chấn Thọ và GS Nguyễn Chính Kết.

Thành công hay không thành công, các cuộc vận động thưc thi HĐP không làm cho cuộc tranh đấu của đồng bào ta trong nước và ở hải ngoại suy giảm chút nào mà ngược lại, còn biểu dương tinh thần kiên quyết tranh đấu của những người Việt yêu nước, yêu quê hương.

Đồng bào nào chưa nghe hoặc đã nghe và muốn nghe lại buổi phỏng vấn, xin bấm link : www.radiovnhn.com và bấm tiếp : Thời biểu-Chủ nhật-Âu Châu Hải Ngoại đồng thời xin phổ biến rộng bản tin này .

California, 18/3/2020

Khối Hậu Duệ California

Hoàng Thị

HL

----------o0o-----------