Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng HòaMỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với Ủy Ban Phục Hoạt Hiệp Định Paris 1973.

Phát Thanh: Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại

----------o0o-----------

Chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, phát thanh từ Atlanta : Trên hệ thống đài TNT Tiếng Nước Tôi , hàng tuần vào tối thứ Sáu từ 8:00 đến 9:00 giờ . Ngoài ra, còn phát thanh tại San Jose, miền bắc Calỉfornia: Trên hệ thống AM 1430, vào mỗi tối thứ Bảy từ 10:00 đến 11:00 . Tại Vỉrginia:  Trên hệ thống đài Việt Nam Hải Ngoại vào mỗi sáng thứ Năm từ 8:00 đến 8:30. Tại Dallas, Fort Worth: Trên hệ thống đài TNT Tiếng Nước Tôi –vào mỗi sáng thứ Bảy từ 11:00 đến 11:30 . Các chương trình phát thanh này được lưu giữ trên

 

web sỉte www.vnchhiepdinhparis1973.com.

Điện thoại 404-405-9730.

Email: vnchhaingoai@yahoo.com

 

Việt Nam Cng Hòa Hải Ngoại kính chào .

 

 

 

Chương trình phát thanh VNCH (138) Atlanta

Chương trình phát thanh VNCH (138) Atlanta (YOUTUBE)

----------o0o-----------