Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng HòaMỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

Các Bài Nên Đọc

• Kính mời ghi danh vào Hội Ðồng Cố Vấn.

• Làm hay không làm chính trị? Lê Trọng Quát.

• Kháng thư gửi Tập Cận Bình,LS Lê Trọng Quát.

• Hãy trả lại sự thật cho người lính VNCH!

• Tiểu sử Luật Sư LÊ TRỌNG QUÁT.

• THÔNG ĐIỆP gửi Quân Đội và Công An Nhân Dân.

• Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM: THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN TT DONALD TRUMP.

• LS LÊ TRỌNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA CPPĐ VNCH.

• PHỎNG VẤN LIVE VỚI LS LÊ TRỌNG QUÁT NGÀY 22/11/2017.

• Thư gửi Tổng Thống D. Trump, Thủ Tướng CPPĐ VNCH.

• Tại sao CPPDVNCH ra đời quá trễ ? Trần Long.

• Sắc lệnh của Tổng-Thống VNCH.

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 2-7-2018

• Sắc Lệnh Bổ Nhiệm 16-9-2019

• Thảm Sát Mậu Thân: Tội Ác Việt Cộng.

• Thông Tư ngày 17-8-2018. Thủ tướng LTQ.

• CHÍNH PHỦ CPPĐ VNCH ĐÃ LÀM GÌ CHO DÂN TỘC.

• AI ĐÃ XÉ HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954.

• THẾ GIỚI BIẾN LOẠN, CƠ HỘI CHO VIỆT NAM.

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Bình Luận

--------o0o--------

Đài Saigon 900 Phỏng vấn TS Nguyễn Anh Tuấn về Vai Trò Người Trí Thức Việt Nam

Thời gian vừa qua Ông Đặng Văn Âu đã nêu lên ý kiến rất là tiêu cực về những người tri thức đã đứng lên chống đối tổng thống Diệm và nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa trong số đó có những người đã chạy theo cộng sản Bắc Việt và Hồ Chí Minh. Kết cục Tổng Thống Diệm bị giết thảm khốc và nền Đệ I Việt Nam Cộng hòa đã sụp đổ vào năm 1963 và mở đầu cho cho cuộc thảm bại của nền đệ II VNCH vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Chúng ta cần phải có những tiêu chuẩn, những nguyên tắc rút ra từ những nền tảng căn bản và những bài học lịch sử đầy đau thương để mà xét đo án đúng - sai.

Tìm ra trong lịch sử Đông Phương và Tây Phương, chúng ta nhận ra và tóm lược những phẩm chất và giá trị của người trí thức.

Trong xã hội Tây Phương:

Tiêu chuẩn 1: Đã là một người trí thức thì sự hiểu biết và kiến thức của họ chắc chắn phải sâu và rộng hơn những người khác.

Tiêu chuẩn 2: Người tri thức phải nắm vững hai giá trị cốt lõi của đời sống quốc gia cũng như xã hội đó là tôn giáo và chính trị vì tôn giáo cưu mang giá trị tinh thần và chính trị cưu mang giá trị thực tiễn.

Tiêu chuẩn 3: Người trí thức cần có đời sống tâm linh và tinh thần sung mãn.

Tiêu chuẩn 4: Người trí thức cần sáng suốt và minh triết.

Tiêu chuẩn 5: Người tri thức phải có lòng nhân từ và quảng đại.Tiêu chuẩn 6: Người trí thức phải nhận lấy trách nhiệm dìu dắt soi sáng và bênh vực cho những người thấp kém và bất hạnh trong xã hội.

Tiêu chuẩn 7: Người trí thức phải cố tránh sống ích kỷ và tham sân si như những kẻ phàm phu khác.

Tiêu chuẩn 8: Người trí thức phải sẵn sàng hi sinh thân mình cho quyền lợi của quốc gia và quyền lợi của toàn dân.

Tiêu chuẩn 9: Người trí thức luôn luôn phải hướng thượng và hướng đến tha nhân, bởi vì họ là những mẫu người cao cả và lý tưởng như luồng ánh sáng cho người khác bước theo trong sự tin cậy và kính trọng.

Thời hiện đại, Việt Nam đã bỏ Nho học từ lâu để theo Tây học. Tuy vậy những ảnh hưởng tiêu cực của hủ Nho đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam và người tr í thức mặc dù theo Tây học. Nhưng cũng vào thời kỳ này Xã Hội Tây Phương lại đang ngụp lặn trong hệ quả của cuộc cách mạng thời Phục Hưng và Ánh Sáng trong thế kỷ 16-19. Tuy 2 cuộc cách mạng này đề cao Nhân Bản nhưng lại đi quá đà để rồi Học Thuyết X ã Hội có cơ hội phát triển và đưa đến cuộc Cách Mạng Pháp 1789 với chủ trương “Thượng Đế đã chết” và rồi dẫn đến cuộc cách mạng Duy Vật - Vô Thần vào năm 1917 của Chủ Nghĩa & Cách Mạng Cộng Sản.

Đây chính là lý do xã hội Việt Nam thời hiện đại đã sinh ra những nhà trí thức bị chao đảo chỉ lo vinh thân phì gia thiếu hẳn các chuẩn mực Đạo Đức Xã Hội và Ý Thức Quốc Gia để đưa xã hội Việt Nam lâm vào tình trạng bát nháo hiện nay.

Trong xã hội Đông Phương, những nhà lịch sử học cũng đã tổng kết được 10 Lời Khuyên cho người trí thức Phương Đông như sau:

Lời khuyên 1: Tâm Bất Thiện – Phong Thổ vô ích.

Lời khuyên 2: Bất Hiếu với Cha Mẹ - Thờ Thần vô ích.

Lời khuyên 3: Anh Em bất hòa - Bạn bè vô ích.

Lời khuyên 4: Hành vi bất chính - Đọc sách vô ích.

Lời khuyên 5: Làm những chuyện ngang bướng - Thông minh vô ích.

Lời khuyên 6: Lòng tự cao tự đại phách lối - Học nhiều vô ích.

Lời khuyên 7: Thời vận không còn - Cố cầu vô ích.

Lời khuyên 8: Tham lam của cải người khác - Bố thí vô ích.

Lời khuyên 9: Không giữ nguyên khí - Thuốc men vô ích.

Lời khuyên 10: Dâm dật phóng túng – Âm đức vô ích.

Trước trào lưu Nhân Bản thái quá dẫn đến chủ nghĩa Duy Vật và sau này là Cộng Sản, ngay từ thế kỷ 16-18 một số nhà Cải Cách Tôn Giáo thuộc trường phái Puritan đã làm một cuộc Cách Mạng cho xã hội Hoa Kỳ đó là tái lập lại Giao Ước giữa Thượng Đế và Dân Do Thái khi xưa nay thành Giao Ước Mới giữa Thượng Đế và Người Dân Hoa Kỳ đó là Kính mến Thượng Đế và Yêu Người như anh em. Giao kết tối thượng này thể hiện trong tiêu chí (slogan) “in God We Trust” qua Ten Commandment và qua Hiến Pháp của 13 Tiểu Bang ban đầu và của Liên Bang Hoa Kỳ sau này.

Nội dung Hiến Pháp Hoa kỳ là kết tinh những Quyền của Con Người như họ là những Con Cái của Người Cha Chung Trên Trời. Cao điểm của Quyền Con Người chính là Quyền Tự Do, Quyền Bình Đẳng và Quyền Tìm Kiếm Hạnh Phúc - Quyền Tư Hữu cho mình và gia đình.

Đầu thế kỷ 20 Hoa Kỳ lãnh đạo trào lưu giải thể các hình thái đế quốc thực dân trên toàn cầu đem lại nền Độc Lập Thịnh Vượng cho hàng trăm Quốc Gia và Hiến Pháp Hoa Kỳ đã trở thành mẫu mực cho Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền & các Quyền Chính Trị và Dân Sự của Liên Hiệp Quốc.

Như vậy dựa vào 9 tiêu chuẩn Phương Tây và 10 Lời Khuyên phương Đông những nhà trí thức sẽ phải học hỏi và tự rèn luyện mình để trở thành những nhà lãnh đạo có tài có đức đưa xã hội vào vòng kỷ cương của các chuẩn mực Đạo Đức Xã Hội và Đạo Đức Quốc Gia.

Hình thái xây dựng Quốc Gia chúng ta đã có cả một bài học của các Quốc Phụ Hoa Kỳ về Giao Ước giữa Thượng Đế và Con Người qua Hiến Pháp Hoa Kỳ hoặc Qua Hiến Chương Nhân Quyền cùng các Quyền Chính Trị và Dân Sự của LHQ.

Về hình thái Quản Trị Công Quyền, các Quốc Gia tiến bộ cũng đã tổng kết được những Nền Cộng Hòa Pháp Trị tiên tiến và nhân bản nhất.

Trên đây là phần Lạc Việt đúc kết từ buổi Phỏng Vấn TS Nguyễn Anh Tuấn (Political Scientist) trong tháng Sept, 2023 vừa qua và các buổi phỏng vấn trước đây.

Lạc Việt ghi lại.

----------o0o-----------