Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng HòaMỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Tin Hải Ngoại

--------o0o--------

ThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:


Cựu Trung Tướng VNCH
PHẠM QUỐC THUẦN

Tên Thánh An Tôn
Sinh ngày 31 tháng 8 năm 1926 tại Hà Đông, Bắc Phần
Mất ngày 18 tháng 8 năm 2023 tại Fountain Valley, California
HƯỞNG THỌ 97 TUỔI

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.


Thủ tướng CPPÐ VNCH Trần Xuân Thời và Nội Các.

----------o0o-----------