Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng HòaMỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Tài Liệu Lịch Sử

--------o0o--------

Tuyên Ngôn của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa
năm 2008 về Tái Họp Hội Nghị Quốc Tế
về Việt Nam - Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn

VNCH

VNCH

VNCH

VNCH

VNCH

VNCH

VNCH

****************

Nhận định về tuyên ngôn

của cố Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn

 

Tôi đã đọc Statement của cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn và lưu trữ.

Vài kinh nghiệm từ tuyên ngôn này cần được lưu ý để cuộc vận động thực thi HĐ  Paris có thể mang lại kết quả tốt.

Bài này viết  năm 2008 nên cố nhiên các data về kinh tế ( PIB, lương, lợi tức...) phải thay đổi cập nhật nếu muốn xử dụng lại.

Bài viết rất công phu , đầy đủ chi tiết về thực trạng xã hội hơn ba thập niên sau khi CS xâm chiếm Miền Nam.

Tuy khá dài nhưng phần biện luận quan trọng theo công pháp quốc tế để yêu cầu tái họp (reconvene) hội nghị Paris là mục đích  chính của tuyên ngôn thì có hơi ít. 

Chúng ta biết sau 1975 , các nước ký kết HĐ và ĐƯ 2/3/1973 đã hết lưu ý đến HĐ mà họ đã ký.

 Dư luận chung trên thế giới cũng vậy.

Cộng Đồng VN ở hải ngoại và đồng bào trong nước ít ai còn chú ý chưa kể nhiều người trong cộng đồng còn cho HĐ Paris không còn giá trị gì nữa, xưa quá rồi, VNCH cũng hết rồi sau tháng tư đen 1975.

Cộng sản cố nhiên khuếch trương tối đa dư luận ấy.

 Nhưng một số quân, cán, chính VNCH chúng ta quyết tâm tranh đấu vận động thực thi HĐ.

Trong Statement, sự phản biện các dư luận trên từng điểm một bằng công pháp quốc tế, bằng các đạo luật và sắc lệnh của Hoa Kỳ, Pháp, không được đầy đủ và nhấn mạnh trong lúc chúng ta phải biết là chỉ có những luật lệ ấy mới có thể ràng buộc được các vị lãnh đạo Hoa Kỳ, các quốc gia dân chủ ký HĐ Paris và LHQ chứ không phải những lời kêu gọi khác. 

 Phản biện của CPPĐ chúng ta lâu nay là:

1- Hiệp ước quốc tế như HĐP không bị thời tiêu theo công pháp quốc tế nên không mất giá trị bởi thời gian.

2-Công ước Vienne ngày 23 tháng 5,1969 qui định các quốc gia ký kết các hiệp ước quốc tế có bổn phận thi hành. Nếu có một bên ký kết hiệp ước muốn áp dụng thì hiệp ước phải được áp dụng.

3- Bên ký kết ấy là Chính phủ Đệ Nhị VNCH đã tố cáo các vi phạm trầm trọng của phe CS Bắc Việt ngay từ đầu khi chúng vi phạm.

4- Sau 1975, các lãnh đạo Chính Phủ VNCH ra ngoài nước vì CSBV chà đạp HĐP, xâm lăng  Miền Nam, tiếp tục tố cáo và đòi thi hành  HĐP về các cam kết tôn trọng và thực thi của  12 nước ký  Định Ước  2 tháng 3, 1973 trước TTK/LHQ.

 5- CPĐĐ/VNCH hiện hành ở hải ngoại do Đệ Nhất Quốc Vụ Khanh Lê Trọng Quát của chính phủ tiền nhiệm tháng tư, 1975 lãnh đạo hoàn toàn có gíá trị theo công pháp quốc tế và tiền lệ của các Chính phủ lưu vong thời Đệ Nhị thế Chiến 1940-1945.

6- Tiền lệ điển hình là Tướng Charles de Gaulle, Thứ Trưởng Quốc phòng Pháp vừa được 6 ngày, đã lưu vong sang Anh quốc sau khi Pháp đầu hàng Đức quốc-xã, tổ chức việc chống lại Đức cho đến ngày nước Pháp được giải thoát và được Đồng Minh xem như một cường quốc chiến thắng thay vì bị xem là một nước bại trận theo Đức quốc xã vì Quốc trưởng Thống chế Pétain đã hợp tác với Đức trong suốt cuộc chiến tranh.

Nhờ chính phủ lưu vong của tướng De Gaulle, Pháp trở thành một trong 5 nước Hội viên thường trực của Hội Đồng Bảo An LHQ.

7-Ngoài công pháp quốc tế và tiền lệ quốc tế kể trên, luật pháp quốc gia của các nước ký HĐ cũng đã minh định thi hành HĐ Paris như đạo luật 93-559 ngày 30 tháng 12,1974 của Hoa Kỳ

yêu cầu Tổng Thống và Ngoại trưởng tái triệu tập Hội Nghị Paris để thi hành HĐ.

8-Tổng Thống Pháp Georges Pompidou ban hành sắc lệnh ngày      29 háng 11,1973 chỉ thị thi hành Định ước 2 tháng 3, 1973 đăng vào Công báo Pháp quốc Cộng Hòa. Chắc chắn các nước khác ký Định ước cũng làm như vậy vì đấy chỉ là một thủ tục pháp lý thông thường.

Bên cạnh nỗ lực đòi hỏi thực thi HĐ Paris trong khuôn khổ cuộc vận động quốc tế hỗ trợ cuộc tranh đấu của đồng bào Việt Nam cho nhân quyền, tự do, dân chủ, CPPĐ VNCH còn đặc biệt tăng cường nỗ lực cùng đồng bào trong nước thực hiện cuộc cách mạng dân chủ , kêu gọi Quân Đội Nhân Dân trở về với tổ quốc, đứng lên cùng đồng bào giải thể chế độ cộng sản, trả lại quyền tự quyết cho dân tộc.

Với bai mặt giáp công, quốc nội và quốc tế, nhất định chúng ta sẽ thành công.

 

Hải ngoại, ngày 3 tháng 10, 2020

Thủ Tướng

Chính Phủ Pháp Định VNCH

 

VNCH

LS Lê Trọng Quát

 

----------o0o-----------