Quoc Huy VNCH
Quốc Huy Việt Nam Cộng Hòa


MỤC LỤC:

-------pb -------

 

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

VietNamCongHoa

Chào mừng Quý vị đến với trang web
Việt Nam Cộng Hòa Pháp Ðịnh !

Trang Tài Liệu

--------o0o--------

Cách vào Paltalk để gia nhập diễn đàn
"TIENG NOI VIET NAM CONG HOA".

Nếu máy của bạn đã cài Paltalk, xin coi từ mục số 7 trở đi. Nếu chưa có, xin coi từ đầu.

1- Vào trang www.Paltalk.com
2- Bấm vào Download Paltalk

CNCHPD3- Chọn cho bạn 1 tên trên diễn đàn, không cần phải là tên thật
4- Chọn cho bạn 1 password
5- Cho email có thật của bạn
6- Bấm vào "Sign Up & Install Paltalk"

CNCHPD* Sau đó bạn vào Download (A), bấm vào "PaltalkSetup.exe" (B) để cài đặt paltalk, hay nhờ con cháu cài đặt paltalk.

CNCHPD7- Trên desktop, bấm vào logo paltalk để start Paltalk

CNCHPD8- Một cửa sổ mới sẽ hiện lên, bấm vào Login

CNCHPD9- Trong khung search góc tay phải trên cao đánh vào "TIENG NOI"
10- Bấm vào dấu kính lúp để tìm các diễn đàn có tên "TIENG NOI ..."

CNCHPD11- Diễn đàn "TIENG NOI VIET NAM CONG HOA" sẽ hiện ra. Bấm vào ô chử nhật có chử "TIENG NOI VIET NAM CONG HOA" bên dưới.

CNCHPD12- Ô số 12 cho biết bạn đang ở trong diễn đàn "TIENG NOI VIET NAM CONG HOA".
13- Ô nầy để bạn đánh text vào cho mọi người trên diễn đàn xem. Ðánh 111 nếu bạn muốn nói. Ðánh 555 nếu bạn nghe rõ. Ðánh 000 nếu bạn không nghe được.
14- Khi vòng tròn nầy đậm lên, bạn có thể bấm vào đó để nói. Lưu ý máy bạn phải có gắn microphone mới nói được. Bấm vào vòng tròn nhỏ để khóa cho phép bạn nói lâu, không cần giữ mỏi tay. Khi bạn nói xong, nhớ bấm vòng tròn nầy 1 lần nữa để bạn trả mic lại cho người khác nói. Xin nói ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa. Nên nhớ rằng khi bạn nói lâu quá 15-20 phút, người ta không còn muốn nghe nữa.
15- Ô nầy chỉ cho bạn biết người nào đang nói.

Muốn rời Paltalk:

16- Bấm vào các gạch trắng góc cao bên trái
17- Bấm vào App
18- Bấm vào Exit Paltalk.

CNCHPD----------o0o-----------